it en ru ro

Motoare pe ulei vegetal

Uleiul vegetal, numit și Vegoil, sau PPO (pure plant oil) în stare naturală, poate fi folosit ca și combustibil sau ca și carburant pentru anumite motoare Diesel. 
Funcționarea ideală a micilor instalații cu ulei vegetal depinde de calitatea combustibilului. Chiar în ce privesc caracteristicile chimico-fizice a uleiurilor vegetale trebuie să se pronunțe normativele pentru ca acest sector să poată porni. 
Din punct de vedere al mediului utilizarea biodiesel-ului și a vegoil (uleiului vegetal ca atare sau ușor tratat) are fără dubii un impact pozitiv asupra mediului. In sinteză, se supune combustiei un ulei care este produs (prin vegetarea plantei) prin extracția directă a anhidridei carbonice preluată din atmosferă, deci se închide un ciclul care în mod simplu restitue mediului anhidrida carbonică preluată de la plantă. 
Din punct de vedere chimic reziduurile gazoase biodiesel și de vegoil sunt mai puțin poluante decât deșeurile de la motorină, dat fiind că nu conțin compuși acizi sulfurați (răspunzători pentru ploile acide), nu conțin compuși aromatici și metale grele, și conțin în medie 50% mai puține pulberi (funingine).


NORMATIVE

Decretul Legislativ 26/2007
Aplicarea directivei 2003/96/Ce care restructurează cadrul comunitar pentru taxarea produselor energetice și de electricitate. Sunt incluse uleiurile și grăsimile animale ca și biocombustibili. 

Legea financiară 2008
Subvenția Energiei din surse regenerabile 


CARACTERISTICILE ULEIURILOR VEGETALE

 • Fac parte dintr-o amplă clasă de produse de origine biologică (lipide)
 • Sunt considerate ca și combustibili, reprezintă clasa de produse regenerabile cu o mai mare densitate energetică. 
 • Sunt reprezentate în proporție de 97% din gliceride (carbon, hidrogen, oxigen) și prezintă posibilitatea de a fi folosite în sistemele de transformare energetică bazate pe procese de combustie (ex: motoare endometrice)
 • Există diferențe importante între caracteristicile chimice și fizice care acționează asupra comportamentului produsului în fază de combustie. 
 • Aceste caracteristici pot fi puse în seama diferitelor procese de producție. 


PROCESUL DE PRODUCȚIE

 • Procesul de extracție mecanică prin care se obțin uleiurile brute slab rafinate și prin urmare cu o combustie redusă.
 • Tratamentul chimic de extracție prin care se obțin uleiuri rafinate 


UTILIZAREA ENERGETICĂ

 • Motoare endometrice pentru producția energiei electrice în cogenerare (3,8 – 4,0 kWe/kg de ulei vegetal)
 • Posibilitatea introducerii acestor instalații într-o filieră agricolă care cuprinde: 
 • Producția de semințe oleoginoase
 • Extracția uleiului vegetal prin sistemul mecanic prin presiune. 
 • Folosirea uleiului în generatoarele pentru producția energiei termice.


REFOLOSIREA SUBPRODUSELOR

 • Panoul solid provenit din extracție, destinat alimentație animale 
 • Recuperarea termică în grupul electrogen (cogenerare) prin producția de vapori industriali sau de lichide termice pentru încălzire. 


ELEMENTELE UNEI INSTALAȚII DE COGENERARE

 • Motoare cu gaz legate la un generator de curent care poate fi livrat în rețea sau folosit în cadrul societății 
 • Schimbătoare de căldură pentru recuperarea și acumularea energiei termice. 
 • Catalizator pentru eliminarea oxizilor de azot conținut de fumuri 
 • Instalație de încălzire și distribuție de CO2


RANDAMENTUL ENERGETIC AL ULEIULUI DE RAPIȚĂ

 • Producție: 3 – 3,5 tone/ha
 • Cantitate de ulei extrasă prin procesarea la rece:: 1,1 tone/ha
 • Panou: 1,95 tone/ha
 • Energia electrică produsă pe hectar: 5.181 kWh/an