it en ru ro

Produse

GAMĂ LARGĂ DE TEHNOLOGII, PRODUSE ŞI SOLUŢII PENTRU ZOOTEHNIE, MEDIU ŞI AGROENERGIE

Realizarea unui nou complex zootehnic sau restructurarea unui complex zootehnic existent presupune problematici specifice, care trebuie analizate de la caz la caz, în vederea adoptării celor mai adecvate soluţii pentru realităţile specifice ale întreprinderii.

Acest lucru necesită o coordonare corectă a diferitelor figuri profesionale care interacţionează în vederea realizării centrului, de la specialiştii în zootehnie, la ingineri, agronomi, experţi igienico-sanitari, manageri de proiect şi administratori. Deseori este vorba de alegeri complexe care vor avea un impact semnificativ asupra activităţii şi dezvoltării viitoare a întreprinderii.
De aceea este indispensabil să puteţi conta pe un partener caracterizat prin seriozitate, tradiţie şi competenţe dovedite.

Societatea Rota Guido oferă o gamă de produse atent studiate şi specializate pentru a permite proiectarea şi realizarea corectă a diferitelor tipologii de adăposturi zootehnice şi instalaţii pentru tratamentul dejecţiilor şi recuperarea energiei.

Metallic structures

Structurile se adresează celor mai variate aplicaţii din sectoarele: zootehnic, agricol, agroalimentar şi industrial.

Zootehnie

Tehnologii pentru creşterea raţională a bovinelor, ovinelor, caprinelor, cabalinelor, suinelor şi avicuniculelor.

Mediu

Tehnologii pentru controlul microclimatic, direcţionarea şi tratamentul dejecţiilor zootehnice şi eliminarea azotului.

Utilizarea corectă a produselor ROTA GUIDO vă asigură întotdeauna:

  • cele mai bune condiţii igienico-sanitare pentru creşterea animalelor;
  • cele mai bune performanţe de producţie;
  • optime condiţii microclimatice şi de calitate a aerului;
  • tratamentul apelor uzate din crescătorie în condiţii rentabile; 
  • eliminarea azotului în conformitate cu normele de protecţia mediului;
  • recuperarea biogazului produs, în vederea producerii de energie electrică şi termică;
  • instalaţii extrem de rentabile pentru producerea energiilor alternative 
  • o organizare uşoară a muncii şi a diferitelor activităţi de conducere, control şi administrare a complexului zootehnic.