it en ru ro

Eliminarea azotuluio

SISTEMI DI TRATTAMENTO REFLUI PER L'ABBATTIMENTO DELL'AZOTO

Faptul că Italia nu a adoptat la timp directiva în materie de nitraţi a determinat Comisia Europeană să iniţieze în primele luni ale anului 2006 o procedură de infringiment.

În 2006, prin Decretul Ministerului Politicilor Agricole şi Forestiere nr. 209 din 7 aprilie 2006, au fost introduse criteriile şi normele tehnice generale pentru reglementarea la nivel regional a utilizării agronomice a apelor uzate zootehnice, potrivit articolului 38 din Decretul legislativ nr. 152 din 11 mai 1999.

Acest Decret obligă administraţiile regionale să emită reglementări proprii privind gestionarea apelor uzate zootehnice şi deci a nivelurilor de azot.

Regiunea Lombardia a emis Hotărârea Adunării Regionale nr. 3439 publicată pe 16/11/2006, în care se adoptă fără prevederi suplimentare indicaţiile naţionale nazionali şi formulează un Plan de acţiune pentru întreprinderile situate în zonele vulnerabile. Din punct de vedere practic, se identifică următoarele problematici:

- Disponibilitatea redusă de terenuri pentru împrăştierea apelor uzate zootehnice
- Perioadele lungi de timp necesare pentru realizarea de instalaţii la nivelul întreprinderilor şi consorţiilor agricole pentru eliminarea azotului în exces
- Costurile ridicate implicate de gestionarea tehnică şi administrativă a apelor uzate zootehnice

Rezultatele obţinute conduc la concluzia că tehnicile de tratare a dejecţiilor zootehnice pot contribui la menţinerea şi restabilirea unui echilibru corect între zootehnice şi mediu.
Separarea solid-lichid este o tehnică ce ar trebui adoptată în cadrul bunelor practici ale întreprinderilor, întrucât permite obţinerea a două fracţii, una filtrată şi una concentrată.
Metodele de tratare aerobă sunt de asemenea utile, în special în cadrul întreprinderilor în care există probleme de emisii de mirosuri neplăcute în fazele de stocare şi împrăştiere a dejecţiilor şi acolo unde este necesar să se reducă concentraţia în azot a dejecţiilor.
De asemenea, este indispensabil să se furnizeze producătorilor şi tehnicienilor conoştinţele de bază în domeniu, precum şi toate informaţiile tehnice şi operaţionale necesare, astfel încât fermierii să nu se regăsească într-o situaţie de neconformitate cu normele în vigoare şi să nu fie nevoiţi să suporte ulterior costuri mult mai mari pentru eliminarea dejecţiilor.

Le tecniche per l’abbattimento dell’azoto

NORME DE REFERINŢĂ

-Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991, privind protecţia apelor de poluarea provocată de nitraţii proveniţi din agricultură; publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L375 din 31/12/1991.

- Decretul legislativ nr. 152 din 3 aprilie 2006 "Norme în materie de protecţia mediului", care înlocuieşte şi abrogă Decretul legislativ nr. 152 din 11 mai 1999, publicat în Monitorul Oficial nr. 88 din 14 apriliee 2006 – Suplimentul ordinar nr. 96.

- Decretul Ministrului Politicilor Agricole şi Forestiere din 7 aprilie 2006. Criterii şi norme tehnice generale pentru reglementarea regională a utilizării agronomice a apelor uzate zootehnice, potrivit articolului 38 al Decretului legislativ nr. 152 din 11 mai 1999; publicat în Monitorul Oficial nr. 109 din 12/05/2006.

- Hotărârea Adunării Regionale nr. 8/3297 din 11 octombrie 2006 – Noi zone vulnerabile potrivit Decretului legislativ 152/2006: criterii de definire şi identificare: publicată în Buletinul Oficial al Regiunii Lombardia, seria ordinară nr. 45 din 06/11/2006.

- Hotărârea Adunării nr. 8/5215 din 2 august 2007. Completarea cu modificarea la planul de acţiune pentru protecţia şi restabilirea purităţii apelor afectate de poluarea cu nirtaţi de origine agricolă, destinată întreprinderilor situate în zone vulnerabile şi adaptarea criteriilor şi normelor tehnice generale aferente stabilite prin Hotărârea Adunării Regionale nr. 6/17149/1996: publicată în Buletinul Oficial al Regiunii Lombardia, Al 4-lea Supliment extraordinar nr. 34 din 24/08/2007.

- Hotărârea Adunării Regionale nr. 8/5868 din 21 novembre 2007. Completarea cu modificarea la planul de acţiune pentru protecţia şi restabilirea purităţii apelor afectate de poluarea cu nirtaţi de origine agricolă, destinată întreprinderilor situate în zone vulnerabile (Decretul legislativ nr. 152/2006, art. 92 şi Decretul Ministerial din 7 aprilie 2006) şi adaptarea criteriilor şi normelor tehnice generale aferente stabilite prin Hotărârea Adunării Regionale nr. 6/17149/1996, aprobată prin Hotărârea Adunării nr. 8/5215 din 2 august 2007: publicată în Buletinul Oficial al Regiunii Lombardia, Al 2-lea Supliment extraordinar nr. 49 din 06/12/2007.

- Decretul Direcţiei Generale pentru Agricultură nr. 8115 din 22 iulie 2008. Criterii şi norme tehnice pentru prezentarea comunicatului privind utilizarea agronomică – Hotărârea Adunării Regionale nr. 5868/2007 (titlul III, capitolele VI şi VII ale anexei 1 – titlul V, capitolele VIII şi IX ale anexei 2) – Procedura de implementare: publicat în Buletinul Oficial al Regiunii Lombardia, seria ordinară nr. 33 din 11/08/2008.