it en ru ro

Instalaţii de compostare

Compostarea este un proces biologic controlat de mineralizare şi umidificare parţială a substanţei organice care are loc în prezenţa oxigenului.
Aceasta se diferenţiază de procesul natural de descompunere a substanţei organice, care poate fi observat în multe situaţii în natură (stratul de frunze din păduri, îngrăşământul natural), prin viteza superioară cu care se desfăşoară şi producerea unei cantităţi semnficative de căldură. Produsul final (compost) are caracteristicile fizico-chimice tipice ale amelioratorilor de soluri, caracteristici care variază în funcţie de durata procesului (gradul de maturaţie). Compostarea constituie o soluţie care prezintă un interes practic deosebit în special în zonele în care cantitatea excesivă de dejecţii zootehnice pe unitate de suprafaţă impune necesitatea identificării unor soluţii în măsură să furnizeze un produs mai uşor de gestionat atât în cadrul întreprinderii cât şi în afara acesteia, adică un produs care să poată fi transportat fără probleme la distanţă. 
 

Seră cu structură din oţel zincat la cald, cu panouri laterale şi de acoperiş din material plastic traslucid, cu instalaţie de compostare cu sistem de tratare pe bază de reactor şi fosă orizontală dotată cu mecanism de amestecare automat, cu alunecare pe şinele instalate pe muchia superioară a pereţilor laterali ai reactorului.

Compostarea cu utilaj de fărâmiţare-turnare, în funcţiune pentru tratarea compostului de pe suprafeţele descoperite foarte întinse.

Secţia de cernere, comprimare în cuburi şi ambalare în saci a produsului compostat.