it en ru ro

Trisort: the revolution in pigs fattening

Ce este Trisort? 

Sistemul Trisort este un cântar de selectare computerizată instalat în interiorul unei boxe de suine pentru gestionarea şi controlul greutăţii corporale a exemplarelor din cadrul grupului, permiţând crearea de grupuri foarte numeroase caracterizate printr-o uniformitate absolută a greutăţii corporale.

De ce să alegeţi tehnica de creştere cu sistemul Trisort?

Sistemul Trisort reprezintă cea mai mare inovaţie în cadrul sistemelor de creştere a suinelor din ultimii 30 de ani.
Dintotdeauna, crescătorii de suine au fost obişnuiţi să lucreze cu boxe care nu depășeau un număr de 25 de exemplare. Acest lucru era indispensabil din cauza necesităţii de control vizual al animalelor în timpul administrării hranei, singurul moment în care operatorul putea să verifice efectiv starea animalelor şi greutatea acestora, efectuând zilnic operaţii manuale de sortare şi comparare, în urma cărora muta o parte din animale în boxe speciale de recuperare. 
Cu sistemul Trisort, puteţi realiza grupuri de câte 250/300 de capete, deoarece maşina realizează automat cu o frecvenţă cotidiană cântărirea fiecărui exemplar prezent, stabilind greutatea acestuia, verificând curba de creştere corectă şi izolându-l într-o boxă de recuperare în cazul în care subiectul este identificat ca fiind "subponderal". 
La finalul zilei, sistemul va indica situaţia corectă a boxei, arătând câte animale sunt prezente în boxă şi care este greutatea fiecăruia, gestionând astfel cu precizie uniformitatea grupului şi îmbunătăţind prin urmare bunăstarea porcilor şi permiţând economisirea de concentrate alimentare.
Trisort reduce în fiecare zi de muncă diferenţele de greutate din cadrul grupului, încă din prima zi de punere în funcţiune (de fapt, în mod normal ajung la îngrăşare exemplare cu greutatea între 28 şi 35 kg, ceea ce înseamnă o diferenţă medie de 7 kg, în vreme ce cu TRISORT diferenţa dintre cel mai greu şi cel mai uşor exemplar se reduce la maximum 300 g în ziua trimiterii la abator. Acest aspect are o importanţă fundamentală pentru crescătorii de animale interesaţi să atingă astfel de rezultate impuse tot mai mult în ultima vreme de abatoare sau de partenerii contractuali. 

Cu ce instalaţii de furajare funcţionează sistemul Trisort?

Sistemul Trisort funcţionează atât cu instalaţiile de furajare uscată cât şi umedă, fiind dotat cu un computer de bord care permite utilizarea acestuia în asociere cu ambele soluţii. Dacă utilizatorul deţine spre exemplu o instalaţie de furajare lichidă Rota Guido, sistemul Trisort se conectează la componentele de preparare a hranei şi gestionează etapele de administrare a hranei, corectând cantităţile şi timpul de administrare, în funcţie de necesarul real şi de apetitul grupului. 

Care este suprafaţa pe cap de animal necesară la utilizarea acestui sistem?

Instalarea sistemului Trisort nu implică nicio modificare a suprafeţelor, păstrându-se prin urmare dimensiunile impuse de normele actuale privind bunăstarea animalelor, adică 1 m2 pe exemplar cu greutatea de 160 kg. Prin urmare, adoptarea acestei soluţii este posibilă atât pentru proiectele noi, cât şi pentru proiectele de modernizare a stabilimentelor existente.

Faţă de sistemul tradiţional, sunt necesare mai multe dotări de amenajare? Prin eliminarea sistemului bazat pe grupuri de 20/25 de capete şi trecerea la grupuri de 250/300 de exemplare, se elimină toate barele despărţitoare intermediare şi trocile.
Astfel, se poate estima o reducere de aproximativ 55% a elementelor de amenajare la utilizarea sistemului Trisort, comparativ cu sistemul tradiţional. 

Cât costă sistemul Trisort faţă de vechiul sistem tradiţional?
Pornind de la premisa că suprafeţele necesare sunt identice, deci costul de construcţie a adăpostului rămâne acelaşi, instalaţiile de furajare lichidă sau uscată sunt aceleaşi din punct de vedere al dimensiunilor şi numărului de supape, iar amenajările interne se reduc, putem afirma că investiţia pe cap de animal rămâne aceeaşi între sistemul tradiţional şi noul şi revoluţionarul sistem Trisort. 

Întreţinerea şi utilizarea acestuia sunt complicate? 
Sistemul funcţionează cu aer comprimat, este alimentat la 220 Volt, este realizat integral din oţel inox, utilizarea acestuia este foarte simplă şi intuitivă inclusiv pentru vechile generaţii, deoarece reflectă şi reproduce la nivel artificial ideea şi munca efectuată până acum manual, fiind ideal chiar şi pentru personalul tot mai puţin calificat utilizat în prezent în domeniul creşterii animalelor. 

Cum pot să identific un exemplar cu probleme deosebite într-o boxă atât de mare?
Maşina este dotată cu un sistem de marcare prin pulverizare, care permite operatorului să marcheze un anumit exemplar care conform imaginilor video pare să fie subponderal şi să prezinte probleme grave de creştere, pentru a-l putea identifica ulterior în cadrul grupului. 

Am auzit un acces de tuse, cum realizez vaccinarea cu sistemul Trisort?
Cu vechiul sistem, pentru realizarea operaţiilor de vaccinare în cadrul grupului aş fi avut nevoie de cel puţin alţi 2 operatori şi ar fi trebuit să utilizăm forţa fizică pentru a aduna animalele şi a le vaccina unul câte unul.
Cu sistemul Trisort, este suficient să adun animalele în zona de furajare şi să setez maşina pe funcţia vaccinare. Pentru intervalul de timp necesar operaţiei, cântarul va intra în modalitatea de sortare şi va prezenta fiecare exemplar operatorului pentru a fi vaccinat. Operaţia va fi deci efectuată în condiţii de siguranţă şi fără stres pentru animale sau pentru operator, fiind necesare doar câteva minute.

ROTA GUIDO: CONSTRUIM VIITORUL