it en ru ro

Sectorul vieri – a doua fază a gestaţiei

Pentru a doua fază a gestaţiei, trebuie respectate normele privind bunăstarea animalelor, iar scroafele trebuie să fie crescute în grup. 

O parte importantă a noii directive privind bunăstarea animalelor se referă la sectorul scroafelor gestante, unde au fost introduse unele modificări importante în ceea ce priveşte spaţiul, tipul de podea, tipul de stabulaţie şi sistemele de hrănire. 
În ceea ce priveşte tipul de stabulaţie al scroafelor gestante, se interzice utilizarea cuştilor pe toată perioada gestaţiei. Implementarea acestei normative presupune probleme evidente legate de fenomenele de competitivitate în cadrul grupurilor, precum şi de dificultăţile de întreţinere şi desfăşurare a activităţilor normale de control şi gestionare a animalelor.