it en ru ro

Sectorul de înţărcare

Dotările pentru sectorul de înţărcat sunt esenţialmente reprezentate de cuşti supraînălţate sau de boxe dispuse pe sol. Tipologia diferitelor componente (podea, bariere laterale, sistem de hrănire şi instalaţii) trebuie studiate în funcţie de necesităţile specifice ale crescătoriei. Prezintă un interes deosebit şi soluţiile inovatoare privind noile tehnici de "înţărcare precoce".
Predispunerea unei zone restrânse cu sisteme de încălzire a podelei asigură condiţii de bunăstare chiar şi pentru purceii de doar câteva zile. 

Acest sector este cu siguranţă cel mai delicat din cadrul crescătoriei, fiind găzduiţi aici purcei în stare de stres maxim atât din cauza separării de mamă, cât şi din cauza dificultăţii de adaptare la un loc necunoscut.

Există diverse soluţii posibile de organizare şi stabulaţie, în funcţie de tehnologiile de creştere adoptate.