it en ru ro

Instalaţii de colectare a dejecţiilor

Instalaţiile de colectare a dejecţiilor permit înlăturarea dejecţiilor de la nivelul şanţurilor şi culoarelor adăpostului zootehnic în modul cel mai complet şi frecvent posibil, cu necesitate minimă de mână de lucru. Instalaţii de colectare a dejecţiilor cu mişcări alternative, pentru şanţuri de 50, 70 şi 100 cm, cu grupuri de tratare mecanice şi oliodinamice.

Instalaţii de colectare a dejecţiilor cu mişcări alternative, pentru şanţuri de 50, 70 şi 100 cm, cu grupuri de tratare mecanice şi oliodinamice.

Elevatoare cu cabină, utilaje cu furci pentru formarea de grămezi, elevatoare orientabile la 180° şi 360° pentru adunarea de cantităţi semnificative pe platforma de depozitare

Grajd pentru îngrăşarea bovinelor, cu litieră înclinată spre culoarele exterioare
Grajd pentru bovine de lapte cu culoar de depozitare a paielor între cuşete
Benzi cu lanţ în circuit închis pentru manejuri de cai, pentru grajduri cu stabulaţie fixă, boxe multifun
Benzi cu lanţ în circuit închis pentru manejuri de cai, pentru grajduri cu stabulaţie fixă, boxe multifun

Prese orizontale adecvate pentru formarea de grămezi pe suprafeţele de depozitare aferente grajdurilor cu stabulaţie fixă sau liberă.