it en ru ro

Bazine de stocare

Bunele practici de utilizare agricolă a apelor uzate zootehnice presupun introducerea acestora în planul de fertilizare al întreprinderii şi stabilirea unui program prin care să se definească cantităţile şi timpii de distribuţie. Pentru aceasta, este nevoie ca întreprinderea zootehnică să dispună de depozite adecvate care să permită efectuarea distribuţiei numai la momentul oportun.

Pentru a favoriza desfăşurarea corectă a operaţiilor de întreţinere a bazinelor de stocare, este necesar ca acestea să fie dotate cu echipamente adecvate de vehiculare, încărcare, amestecare şi golire în deplină siguranţă.

În situaţiile cu risc crescut pentru mediu, este necesară utilizarea de sisteme adecvate de acoperire a bazinelor de stocare.

Obturatoarele sunt indispensabile pentru interceptarea dejecţiilor în vederea operaţiilor de prelevare din bazin. Sunt disponibile în variante cu montare pe perete, de siguranţă şi cu supapă cu plutitor.
Supapa cu plutitor este deosebit de utilă pentru facilitarea operaţiilor de prelevare atunci când se dispune de un puţ de golire extern.