it en ru ro

Gestionarea dejecţiilor

Instalaţii de vehiculare, tratare şi gestionare a dejecţiilor zootehnice

Bunele practici de utilizare agricolă a apelor uzate zootehnice presupun introducerea acestora în planul de fertilizare al întreprinderii şi stabilirea unui program prin care să se definească cantităţile şi timpii de distribuţie. Pentru aceasta, este nevoie ca întreprinderea zootehnică să dispună de depozite adecvate care să permită efectuarea distribuţiei numai la momentul oportun.
Pentru a favoriza desfăşurarea corectă a operaţiilor de întreţinere a bazinelor de stocare, este necesar ca acestea să fie dotate cu echipamente adecvate de vehiculare, încărcare, amestecare şi golire în deplină siguranţă.