it en ru ro

Dotări zootehnice de ultimă generaţie

O climatizare corectă a adăpostului zootehnic asigură animalelor condiţii de mediu optime şi stă la baza succesului crescătoriei.

Sisteme de curăţare automată a adăposturilor şi sectoarelor crescătoriei dotate cu structuri şi instalaţii, pentru o vehiculare, depozitare şi tratare corectă a dejecţiilor zootehnice. Spaţii de depozitare a îngrăşămintelor şi dejecţiilor solide, cuve şi puţuri pentru colectarea materiei filtrate şi bazine de stocare pentru depozitarea fracţiunilor lichide ale dejecţiilor.

Ţarc cu sistem de blocare a animalelor, pentru facilitarea operaţiilor de control şi gestiune a cirezii. Este recomandat în special în complexele zootehnice de mari dimensiuni, pentru o funcţionalitate îmbunătăţită. 

Boxe pentru berbeci.
Boxe individuale pentru fătat, izolare şi infirmerie.

Caracteristicile structurilor zootehnice şi ale dotărilor şi instalaţiilor aferente au dobândit în ultimii ani tot mai multă importanţă în raport cu dezvoltarea de tehnologii zootehnice tot mai rafinate şi mai exigente atât în ceea ce priveşte bunăstarea animalelor, cât şi modul de organizare a muncii, toate cu respectarea tuturor normelor legislative pentru protecţia mediului. 

Sisteme de adăpare cu cuve şi cădiţe cu nivel constant al apei, fixe sau cu înălţime reglabilă, cu opţiune de protecţie la impact.

Paddock-urile şi zonele de mişcare în aer liber sunt cu siguranţă utile şi recomandate, atât în varianta betonată, cât şi cea pe sol natural.
Barierele metalice de delimitare trebuie să fie prevăzute cu deschideri adecvate care să permită accesul facil al mijloacelor mecanice.

Boxele pentru animalele de crescătorie şi de montă găzduiesc animalele tinere de la înţărcare şi până la montă. Se recomandă utilizarea de bare despărţitoare mobile şi/sau care să poată fi deplasate, pentru a permite modificarea simplă a dimensiunilor diferitelor boxe. Boxele destinate masculilor pot să fie colective pentru exemplarele tinere, dar pentru adulţi trebuie să fie obligatoriu individuale şi trebuie să aibă o dimensiune şi o dispoziţie care să asigure confortul animalului.

Înţărcarea mieilor şi iezilor este o fază foarte delicată care, pentru a da rezultate pozitive, trebuie să se desfăşoare în spaţii specifice care să ofere un nivel igienico-sanitar optim şi condiţii microclimate ideale. Sunt disponibile două tipologii: boxe individuale pentru înţărcare precoce şi boxe de grup pentru înţărcare cu ajutorul sistemelor automate de alăptare.

Sisteme de curăţare automată a adăposturilor şi sectoarelor crescătoriei dotate cu structuri şi instalaţii, pentru o vehiculare, depozitare şi tratare corectă a dejecţiilor zootehnice. Spaţii de depozitare a îngrăşămintelor şi dejecţiilor solide, cuve şi puţuri pentru colectarea materiei filtrate şi bazine de stocare pentru depozitarea fracţiunilor lichide ale dejecţiilor.