it en ru ro

Control microclimatic

Ventilaţia forţată permite garantarea schimburilor de aer şi a condiţiilor dorite, indiferent de condiţiile climatice externe. Este prin urmare soluţia ideală de fiecare dată când menţinerea unor condiţii microclimatice bine definite şi mai ales eliminarea variaţiilor de temperatură sunt esenţiale pentru a garanta rezultatul pozitiv al crescătoriei. 

Încălzirea adăposturilor devine necesară pentru menţinerea unui nivel termic adecvat, în special în sectoarele mai delicate precum cele de fătare şi înţărcare, unde căldura produsă de animale nu este suficientă pentru a compensa pierderile de căldură de la nivelul suprafeţelor adăpostului sau determinate de ventilaţie.

Ventilaţia naturală este un sistem care poate fi aplicat cu succes în crescătoriile în care densitatea animalelor nu este excesivă şi de preferinţă pentru animalele adulte, mai puţin sensibile la variaţiile climatice. 

Diferiţii factori climatici, printre care temperatura, umiditatea relativă, viteza aerului, calitatea aerului, prezenţa de noxe şi pulberi, precum şi factorii neclimatici, printre care tipologia şi densitatea boxelor, interacţionează între ei şi condiţionează nivelul de bunăstare al animalelor şi rezultatele globale ale crescătoriei

Controlul temperaturilor ridicate din timpul verii (prin răcire) se poate obţine uşor profitând de scăderea temperaturii provocate de fenomenele de evaporare. În faza de proiect se vor lua în considerare diferiţii factori care afectează calitatea mediului interior.