it en ru ro

Ventilaţie naturalǎ controlatǎ pentru sectoarele de animale de carne (suine, pǎsǎri şi iepuri)

Sistemul de ventilaţie naturală se asociază cu anumite limite determinate de influenţa semnificativă a condiţiilor climatice externe asupra nivelului de condiţionare a aerului din interior; este prin urmare un sistem care poate fi utilizat cu succes în adăposturile în care densitatea animalelor nu este excesivă şi de preferinţă pentru animalele adulte, mai puţin sensibile la variaţiile climatice. Principalul avantaj al ventilaţiei naturale faţă de cea artificială este legat de fiabilitatea acesteia şi de consumul redus de energie.

O soluţie interesantă şi avantajoasă este adoptarea ventilatoarelor destratificatoare în cazul utilizării ventilaţiei naturale şi în situaţii climatice critice.

Acolo unde este necesară etanşeitatea perfectă la aer, se poate adopta soluţia cu ferestre de tip wasistass cu ramă, în asociere cu un sistem de ventilaţie artificială. Climatizarea corectă a adăpostului zootehnic asigură animalelor condiţii de mediu optime şi stă la baza succesului crescătoriei.