it en ru ro

Răcire

Temperaturile ridicate din timpul verii, în special când sunt însoţite de o umiditate relativă redusă a aerului din exterior pot fi ţinute sub control prin mijloace convenabile, profitând de reducerile de temperatură determinate de fenomenele de evaporare.
                         

Pentru instalaţiile de extracţie a aerului:
- panouri evaporatoare care se dispun in deschiderile de intrare a aerului;
- vaporizarea apei în culoarul de preluare a aerului de reînnoire.
                   

Pentru instalaţii în presiune pozitivă:
- umidificarea aerului de reînnoit într-un compartiment adiabatic şi difuzarea sa în mediu;
- centrifugator care poate fi instalat fie în tunelul de ventilaţie, fie imediat la exterior.

Combicool

CombiCool este o instalaţie computerizată proiectată pentru răcire, umidificare şi îmbăiere prin pulverizare sub presiune înaltă.
Poate fi utilizată pentru umidificarea aerului adăposturilor de porcine, asigurând umiditatea optimă, reducând în plus formarea de praf şi crescând deci nivelul de bunăstare al animalelor. Instalaţia poate fi folosită chiar şi pentru a efectua o prespălare înainte de curăţarea completă. Gurile speciale de ventilaţie din oţel inox sunt caracterizate de intervale de trecere lente, dar de o înaltă viteză de pulverizare, creând astfel o ceaţă foarte fină care se distribuie în mod omogen în tot sectorul.