it en ru ro

Dotări pentru stabulaţie liberă

FRONTURI DE FURAJARE DIN B.A.V.
Frontul de furajare şi bordura de susţinere a balustradei pot fi realizate din prefabricate care, printr-o armare corespunzătoare, pot susţine şi structura acoperişului în zona de alimentaţie şi furajare.
Bazamentele pentru cuşete pot fi realizate din beton armat prefabricat şi, printr-o armare corespunzătoare, pot susţine şi structura acoperişului în zona de odihnă. Bazamentele pentru cuşete pot fi de tip "bazin de reţinere" pentru gestiunea cuşetelor cu litieră sau "cu podea plană" în cazul utilizării de covoare sau saltele.

BAZAMENTE PREFABRICATE PENTRU CUŞETE CU BAZIN DE REŢINERE

Soluţia pentru gestiunea corectă a litierelor

Utilizarea de saltele autoblocante rezolvă problema ieşirii nisipului din litieră sau din cuşete, fără să afecteze confortului animalului. 
Aceasta asigură în plus o susţinere sigură şi continuă care permite animalului să se ridice fără dificultate, reducând pericolul rănirilor şi julirilor.

BAZAMENTE PREFABRICATE PENTRU CUŞETE CU LITIERĂ PLANĂ

Studiate special pentru a asigura o poziţionare corectă a saltelelor şi a garanta confortul maxim al animalelor

DESPĂRŢITOARE PENTRU CUŞETE

Gradul de ocupare al cuşetelor depinde nu doar de dimensiunile corecte ale acestora, care constituie elementul fundamental al soluţiei, cât şi de conformaţia solului, de moliciunea acestuia şi de forma despărţitoarelor. O combinaţie corectă a acestor factori garantează utilizarea cuşetelor de către animale, cu numeroase avantaje pentru igienă, pentru calitatea laptelui şi eficientizarea operaţiilor de mulgere. 

Despărţitoarele trebuie să fie studiate pentru a garanta poziţionarea corectă în perioada de odihnă, asigurând în acelaşi timp un confort maxim al animalului. 

Adoptarea de fronturi de furajare şi cuşete din B.A.V. atent proiectate permite realizarea de structuri prefabricate autoportante, care nu necesită lucrări de fundaţie.

PRODUSE PREFABRICATE DIN B.A.V. (BETON ARMAT VIBRANT)

DOTĂRI PENTRU STABULAŢIE LIBERĂ

Funcţionalitatea grajdului în stabulaţie liberă este legată de dispoziţia diverselor elemente ce îl alcătuiesc. 
Este evident în special faptul că diferitele moduri de distribuţie a coridoarelor, a pasajelor de legătură între acestea, a adăpătorilor, a zonei de furajare şi a zonelor de relaxare are o influenţă deosebit de mare asupra raţionalităţii grajdului şi asupra rezultatelor economice obţinute.

Construcţia corectă a diferitelor instalaţii este deci un factor indispensabil, dar nu suficient pentru o eficienţă maximă a lucrărilor, care va fi garantată doar dacă instalaţiile vor fi şi corect dispuse, ţinând cont de spaţiile, mişcarea şi nevoile animalelor.

DOTĂRI ŞI ECHIPAMENTE PENTRU FURAJARE ŞI ALIMENTAŢIE

FRONT DE FURAJARE ANTISUFOCAREK
Este indispensabil pentru a permite un control mai uşor al animalelor, asigurând posibilitatea de imobilizare a acestora în timpul operaţiilor periodice de control şi tratament.
Oferă prin urmare mai multă linişte animalului în timpul furajării, reducând fenomenele de stres ierarhic şi asigurând totodată o administrare mai constantă şi mai uniformă a furajului.
Frontul de furajare Rota Extra cu posibilitate de blocare selectivă a fiecărui animal în parte vă permite să capturaţi doar animalele care trebuie supuse tratamentului, eliberând astfel restul cirezii, cu beneficii substanţiale din punct de vedere al confortului animalelor. Dispozitivul antisufocare permite deschiderea şi ieşirea capului animalului inclusiv în partea inferioară, evitând astfel strangularea animalului în caz de cădere. 

FRONT DE FURAJARE AUTOCAPTURANT CU ARC
Este recomandat în special pentru categoriile de animale cu coarne, care ar avea mari dificultăţi să intre printr-o balustradă de tip convenţional. 

FRONT DE FURAJARE PENTRU BUBALINE
Conformaţia specială şi dimensiunile relative ale gâtului, capului şi coarnelor bubalinelor fac ca adoptarea fronturilor de furajare capturante să fie deseori problematică. Se recomandă astfel adoptarea fronturilor de furajare cu două bare, din care bara inferioară este mobilă şi cu înălţime reglabilă. Aceasta trebuie să fie deplasată înainte pentru a asigura o poziţionare mai corectă în frontul de furajare şi a evita orice risc de vătămare a animalului.

Fronturi de furajare autocapturante, antisufocare, antistres, antizgomot şi cu blocare selectivă pentru fiecare animal în parte

GRAJDURI DE SUCCES

FRONT DE FURAJARE CU STRAT DE ACOPERIRE DIN OŢEL INOX
Pentru asigurarea celor mai bune condiţii de igienă şi conservare a furajului

BANDĂ TRANSPORTOARE PENTRU FURAJE
Oferă o soluţie ideală pentru situaţiile în care proiectarea complexului este condiţionată de un spaţiu restrâns.

Dispozitiv cu motor propriu, aparatură multifuncţională şi spirală pentru apropierea raţiei de furaj.

Gama de despărţitoare pentru cuşete (ROTA STANDARD şi ROTA COMFORT) poate satisface diverse tipologii de stabulaţie, cu litieră sau cu saltea, precum şi diverse tipologii şi dimensiuni de animale. 

Despărţitoare Rota Comfort şi Super-comfort pentru vaci şi bivoliţe

CONFORTUL MAXIM LA ÎNDEMÂNA DUMNEAVOASTRĂ

NOU! "DESPĂRŢITOARE BOOMERANG" Brevet nr. CR2007A00022 din 07/09/2007

Noile "DESPĂRŢITOARE BOOMERANG SUPERCOMFORT" se bazează pe un conceput complet inovator de despărţitoare, total diferit faţă de orice alte tipologii cunoscute şi utilizate în prezent, special studiate şi brevetate pentru a elimina dezavantajele tipice ale despărţitoarelor tradiţionale pentru cuşete. 

Este vorba despre un element de reţinere laterală din ţeavă rotundă cu diametrul de 3", fixată corespunzător în sol printr-un suport de ancorare fix sau mobil. 
Elementul de fixare mobil permite despărţitorului să se adapteze la conformaţia animalului, în funcţie de categoria şi/sau dimensiunile acestuia.
Atât despărţitoarele fixe, cât şi despărţitoarele mobile "BOOMERANG" prevăd instalarea unei ţevi anterioare flexibile cu rol "educativ", suspendată de un element de susţinere separat care permite o oscilaţie corectă.

Avantajele care se obţin prin adoptarea acestor noi despărţitoare pentru cuşete sunt multiple, în special pentru că dispozitivul de fixare permite fixarea directă a ţevilor cu formă de "boomerang" la suportul de bază cu dispozitiv reglabil, adaptându-le astfel la diferitele vârste şi dimensiuni ale animalelor, cu posibilitatea de înclinare progresivă.
Libertatea majoră oferită animalelor de acest tip special de despărţitoare mai puţin invazive, care oferă animalelor un câmp vizual şi o libertate de mişcare laterală majoră faţă de soluţiile standard, oferă un confort sport animalului, care se poate culca şi se poate ridica fără să se lovească şi/sau să sufere traumatisme. De asemenea, ţeava flexibilă cu rol "educativ" şi reglare facilă este un alt element cu impact redus asupra animalului, putând fi reglată în funcţie de dimensiunile reale ale animalelor, adaptându-se la fazele de creştere progresivă a acestora, fără să provoace niciun fel de traumatisme. 
Avantajele de mai sus nu conduc în niciun caz la compromiterea unui alt aspect esenţial şi anume acela al curăţeniei bazamentului cuşetei, ci din contră, posibilitatea de "calibrare" a despărţitorului şi ţevii cu rol "educativ" la dimensiunile reale ale animalelor asigură defecaţia în exteriorul cuşetei, pentru un nivel sporit igienico-sanitar şi de curăţenie generală a animalului. 

Mai mult confort, mai multă curăţenie şi mai puţine traumatisme favorizează frecventarea cuşetelor de către animale, ceea ce determină îmbunătăţirea calităţii odihnei, cu avantaje sigure asupra sănătăţii animalului, performanţelor de producţie şi reducerii costurilor legate de întreţinerea grajdului. 

ÎNTOTDEAUNA CEVA ÎN PLUS DESPĂRŢITOARELE BOOMERANG AU PRIMIT PREMIUL "TARGA BELTRAMI" PENTRU INOVAŢIE TEHNOLOGICĂ

CUŞETE REGLABILE

O soluţie de interes major este adoptarea cuşetelor pentru perioada post-înţărcare şi pentru tineret. Animalele se arată încântate de această soluţie, învăţând imediat să îşi ocupe cuşetele care le-au fost rezervate. Pentru rezultate eficiente în această etapă de creştere a animalelor, despărţitoarele trebuie să fie montate pe structuri reglabile, astfel încât să poate fi adaptate uşor la dimensiunile animalului.

SALTELE PENTRU CUŞETE

Gama largă de covoare şi saltele oferă soluţia ideală pentru orice tip de crescătorie şi orice condiţii microclimatice. Experienţa acumulată de-a lungul timpului ne-a permis să stabilim caracteristicile esenţiale ale saltelei ideale, care trebuie să fie:

- moale
- elastică
- dezinfectabilă
- rezistentă

ROTA SOFTY-MATTRESS este noua saltea studiată şi realizată pentru Rota Guido S.r.l. Este vorba de un nou concept de saltea pentru cuşete, realizat dintr-o bază foarte moale şi un înveliş din material special. Bazamentul se realizează din saltele individuale pentru fiecare cuşetă, având o densitate specifică ce îmbină un nivel optim de moliciune cu o rezistenţă ridicată la impact. 
Datorită elasticităţii sale, salteaua se modelează perfect sub presiunea animalului, revenind la forma iniţială după îndepărtarea sarcinii. Învelişul este realizat dintr-un material special, ideal pentru contactul direct cu animalul, care are avantajul de a fi rezistent la impact şi la acizi, nedeformabil, impermeabil, cu o suprafaţă care favorizează autocurăţarea şi are un grad redus de abraziune, reducând astfel leziunile cauzate de frecare. 

În funcţie de dimensiunile grajdului, de tehnicile de furajare, de numărul de capete şi de mijloacele de întreţinere alese, cuşetele pot di dispuse în 2, 3, 4 sau 6 rânduri, cu dispunere coadă la coadă sau cap la cap. 

Dispozitiv multifuncţional cu motor propriu pentru întreţinerea cuşetelor. 
Într-o singură trecere curăţă partea posterioară a cuşetelor şi împrăştie stratul superficial de litieră.

Saltelele "Rota Softy Mattress" garantează cele mai bune condiţii igienico-sanitare şi de confort al animalului.

BOXE MULTIFUNCŢIONALE

Boxele trebuie să răspundă unor necesităţi deseori diversificate, motiv pentru care trebuie asigurată o flexibilitate maximă de utilizate. Astfel de boxe sunt fundamentale în toate complexele zootehnice cu organizare şi întreţinere modernă, prevăzute în mod normal cu boxe pentru steaming-up – fătare, infirmerie, starter post-fătare, boxe pentru tauri.

BOXE PENTRU FĂTAT ŞI INFIRMERIE Sunt în general predispuse astfel încât să poată găzdui animale individuale sau grupuri mici. Un aspect deosebit de util este posibilitatea de a bloca animalul în zona de odihnă sau de furajare, pentru a facilita operaţiile de întreţinere şi organizare a animalelor şi litierelor.

BOXE PENTRU TAURI ŞI DOTĂRI DE SIGURANŢĂ PENTRU MONTĂ
Boxele pentru tauri trebuie să fie prevăzute cu o iesle pe colţ cu posibilitate de capturare şi gură de vizitare. Predispunerea postului de montă este indispensabilă pentru a permite efectuarea operaţiilor, garantând totodată siguranţa personalului.

DOTĂRI PENTRU ÎNGRĂDIREA ŞI DEPLASAREA ANIMALELOR

Sunt dotări aparent simple, care au însă un impact semnificativ asupra gradului de raţionalitate al grajdului şi deci asupra operaţiilor de întreţinere.

Caracteristicile structurale şi dimensiunile sunt studiate nu doar în funcţie de dimensiunile animalelor, cât mai ales luând în considerare necesităţile specifice ale întreprinderii şi modul de efectuare al operaţiilor zilnice. 

Împrejmuirile şi porţile fixe sau cu posibilitate de deschidere în anumite situaţii pot fi studiate şi realizate cu soluţii specifice capabile să ofere un nivel maxim de raţionalitate al crescătoriei. Printre cele mai interesante soluţii se numără gurile de vizitare de la nivelul porţilor, pasajele la nivel manuale sau automate, porţile de tip ghilotină, porţile canadiene etc.

Pasaje la nivel cu amortizatoare
Porţi automate de tip ghilotină
Împrejmuiri din 2, 3, 4 şi 5 rânduri de bare pentru zonele de deplasare a animalelor şi paddock
Împrejmuiri din 2, 3, 4 şi 5 rânduri de bare pentru zonele de deplasare a animalelor şi paddock

Necesitatea gestionării crescătoriilor de bubaline în baza unor modalităţi de organizare mai raţionale, a dus la realizarea de adăposturi tot mai asemănătoare cu cele pentru bovine, având totodată în vedere faptul că diferenţele morfologice şi de comportament semnificative dintre cele două specii necesită dotări specifice deosebite. 

Dificultatea de blocare a bubalinelor în balustrada frontului de furajare face indispensabilă dotarea complexului zootehnic de bubaline cu echipamente de tip "corral" care să permită efectuarea tuturor operaţiilor de control asupra animalelor în condiţii de siguranţă deplină pentru operatori.

Echipamentele de tip "corral" atent studiate în funcţie de caracteristicile întreprinderii prevăd un "post de capturare" special, bazat pe capcane. După finalizarea operaţiilor de control asupra animalului în condiţii de siguranţă deplină, animalul poate fi eliberat uşor, fără să fie constrâns la mişcări nefireşti.