it en ru ro

Dotări şi echipamente pentru montă

Şi pentru crescătoriile de bubaline, soluţia combinată a unei prime faze pe strat de paie, plan sau înclinat, şi a doua fază pe cuşete oferă cele mai bune garanţii din punct de vedere al eficacităţii, bunăstării animalelor şi facilităţii de întreţinere. 

SOLUŢIE TIPICĂ DE GRAJD DE ANIMALE DE MONTĂ, CU PRIMA ETAPĂ PE STRAT DE PAIE ŞI A DOUA PE CUŞETE

Distribuţia planimetrică a adăposturilor din aceste sectoare prevede zona de odihnă cu strat de paie (3-6 m2/cap de animal până 16 luni de viaţă şi 6-8 m2/animal până la fătare) şi zona de furajare pe podea plană, cu sistem automat de curăţare sau podea de tip grătar. Frontul de furajare, de tip autocapturant şi antisufocare are dimensiuni variate (de înălţime şi distanţă între axe), în funcţie de vârsta animalelor. Inclusiv împrejmuirile şi porţile trebuie să fie atent studiate astfel încât să permită închiderea tuturor animalelor în zona de furajare în timpul operaţiilor de curăţare a litierei.

Soluţia cu cuşete reglabile prezintă interes atât datorită faptului că necesită un spaţiu mai restrâns, cât şi datorită funcţiei de dresare, asigurând încă de la început ocuparea integrală a cuşetelor din grajdul vacilor de lapte, eliminând astfel orice problemă de acomodare.

După perioada de pregătire pentru viaţa socială, la vârsta de circa 6 luni, pot fi formate grupuri de viţei şi mânzaţi mai numeroase, prin găzduirea acestora în adăposturi cu zonă de odihnă dotată fie cu litieră, fie cu cuşete.