it en ru ro

Instalații fotovoltaice

Realizarea instalației

Puterea nominală a unei instalații fotovoltaice:
Instalația fotovoltaică trebuie să fie realizată după normele tehnice prevăzute în anexa 1 a DM 19/02/07. În special este necesară certificarea conformității modulelor cu următoarele normative, în raport cu specificațiile tehnologice utilizate (siliciu cristalin sau peliculă subțire). 

Principalele faze în realizarea unei instalații fotovoltaice sunt, de obicei, următoarele: 

1. Cine dorește să realizeze o instalație se adresează unui proiectant sau unei societăți specializate în instalații pentru elaborarea unui proiect preliminar și pentru un calcul financiar al instalației. Este indicat ca această fază să conțină o atentă analizare a locului de instalare din partea proiectantului sau a societății instalatoare. Producția de energie a unei instalații fotovoltaice depinde de fapt de corecta montare a instalației, adică de expunerea optimală la radiațiile solare; 

2. Subiectul responsabil trebuie să se informeze la biroul local competent cu privire la procedura pentru autorizare ce trebuie urmată și să ceară autorizațiile prevăzute pentru construirea instalației (a se vedea indicațiile prezentate la paragraful 4); 

3. Subiectul responsabil va trebui să depună la administratorul rețelei locale (Enel, A2A, Hera, ecc) proiectul inițial al instalației și să ceară de la acesta conectarea la rețea informând dacă dorește să beneficieze de serviciul d se schimb pentru energia electrică produsă; 

4. Administratorul rețelei locale va comunica subiectului responsabil al instalației punctul de conexiune la rețea împreună cu costul necesar și perioada de realizare; 

5. Subiectul responsabil trebuie să accepte calculul și să semneze raportul contractual al administrației locale; 

6. Subiectul responsabil, după ce a realizat instalația, va depune la administratorul de rețea o comunicare cu privire la încheierea lucrărilor; 

7. Pentru instalațiile mai mari de 20 kW responsabilul trebuie să prezinte la Biroul Tehnic de Finanțe (UTF) competent anunțul de pornire a instalației electrice; nu este necesar să prezinte la UTF anunțul de pornire a instalației electrice dacă instalația livrează toată energia produsă în rețea (circulara 17/d din 28 mai 2007 a Agenției Vamale: dispoziții de aplicare a decretului legislativ nr. 26 din 2 februarie 2007);

8. Administratorul rețelei locale va efectua conexiunea la rețeaua electrică a instalației realizate și intrarea în funcțiune, riscul de a nu fi recunoscute tarifele stimulante depinde exclusiv de eventuala nerespectare de către instalație a cerințelor prevăzute de GSE pe parcursul fazei de evaluare. 

Se precizează că principalele cauze procedurale sau tehnice care pot duce la excluderea stimulentelor după intrarea în funcțiune a instalațiilor sunt: 

 • darea de declarații false cu privire la dispozițiile Decretului Ministerial 19/02/07;
 • utilizarea modulelor fotovoltaice care nu sunt certificate;
 • nerespectarea termenului de 60 de zile de la data intrării în funcțiune a instalației pentru depunerea a GSE a cererii de acordare a tarifelor stimulatoare (ținând cont de posibilitatea de a depune cererea de obținere a subvenției după cum este prevăzut în Decretul Ministerial 02/03/09);
 • nerespectarea termenului de 90 de zile de la data primirii eventualei cereri de completare a documentației din partea GSE, necesară pentru evaluare;
 • punerea în funcțiune a instalației după 14 luni (24 luni pentru solicitanți publici) de la data la care se ajunge la limita de 1200 MW pentru instalații fotovoltaice montate.


Cererea subvenției și a premiului GSE
În termen de 60 zile de la punerea în funcțiune a instalației fotovoltaice SR, trebuie să transmită la GSE cererea de subvenție împreună cu toate documentele prevăzute de hotărârea AEEG 90/07.
Data punerii în funcțiune este prima dată utilă începând cu care se verifică următoarele condiții:

- instalația este legată în paralel la rețeaua electrică;
-rezultă a fi instalate toate contoarele necesare pentru contabilizarea energiei produse și cedate sau schimbate cu rețeaua;
- rezultă a fi active contractele de schimb sau cesiune de energie electrică;
- rezultă îndeplinite toate obligațiile cu privire la accesul la rețele. 


Conexiunea la rețea

Puterea nominală a unei instalații fotovoltaice:
În momentul depunerii cererii de conexiune, solicitantul este obligat să plătească suma necesară pentru obținerea calcului. Această sumă este calculată în funcție de puterea de livrare după cum este prezentat mai jos.

Serviciul de conectare este furnizat la joasă tensiune pentru puteri de livrare cerute de până la 100 kW, în timp ce este livrat în tensiune medie pentru puteri de livrare cerute de până la 6.000 kW.
Nivelul tensiunii de livrare al serviciului nu stabilește obligatoriu valoare de tensiune a instalației de rețea pentru conexiune. Aceasta înseamnă că, de exemplu, pentru livrarea unui serviciu de joasă tensiune instalația de rețea poate fi realizată la medie tensiune cu obligația să fie realizată – de firma de distribuție – o cabină de transformare medie/joasă tensiune astfel încât utilizatorul să fie conectat la joasă tensiune. 

Sumă
Valorea puterii cerute în livrare
In immissiome
100 euro
Până la 50 kW
200 euro
Mai mare de 50 kW și până la 100 kW
500 euro
Mai mare de 100 kW și până la 500 kW
1.500 euro
Mai mare de 500 kW și până la 1.000 kW
2.500 euro
Mai mare de 1.000 kW

 

Panoul integrat

Instalațiile fotovoltaice integrate sunt formate dintr-un întreg de module care se integrează complet în structura arhitectonică.
Este normal că este mai ușor de realizat acest tip de instalație în faza de proiectare a clădirii deoarece putem evalua mai bine tipul de instalație și soluțiile cele mai bune. Instalațiile fotovoltaice sunt complet integrate când:

 • modulele reprezintă materiale de îmbrăcare a acoperișurilor, fațade de clădiri și hale, având deci aceeași înclinație și funcționalitate arhitectonică;
 • modulele și sistemele lor de suport reprezintă structura de acoperire pentru pasarele, filigorie și acoperișuri. Modulele înlocuiesc partea transparentă sau semitransparentă a fațadelor sau luminatoarelor, garantând iluminarea naturală a instalațiilor din interiorul clădirilor ;
 • modulele înlocuiesc o parte a panourilor fonoabsorbante a barierelor acustice;
 • modulele și sistemele lor de suport reprezintă bariere solare;
 • modulele înlocuiesc sau integrează sticlele din ferestre;
 • modulele constituie elementele structurale ale obloanelor.

Panoul parțial integrat

Instalațiile fotovoltaice neintegrate sunt numite astfel deoarece nu se integrează în mod armonios cu structurile și suprafețele care le gâzduiesc. În special este vorba de instalații realizate la sol sau pe părți structurale de clădiri, cum ar fi terasele, acoperișurile și/sau alte elemente de amenajare urbană. Panourile nu sunt instalate în același plan cu suprafețele pe care sunt fixate. De obicei au un impact mai mare din punct de vedere estetic. În acest tip de instalații tarifele stimulante sunt mai mici față de tipul panourilor integrate și/sau parțial integrate.

Panoul neintegrat

Instalațiile fotovoltaice neintegrate sunt numite astfel deoarece nu se integrează în mod armonios cu structurile și suprafețele care le gâzduiesc. În special este vorba de instalații realizate la sol sau pe părți structurale de clădiri, cum ar fi terasele, acoperișurile și/sau alte elemente de amenajare urbană.
Panourile nu sunt instalate în același plan cu suprafețele pe care sunt fixate. De obicei au un impact mai mare din punct de vedere estetic. În acest tip de instalații tarifele stimulante sunt mai mici față de tipul panourilor integrate și/sau parțial integrate.

Invertorul

Pentru a face compatibilă energia generată de modulele fotovoltaice cu aparatele cu o utilizare civilă și industrială, este necesară transformarea curentului continuu în curent alternativ la o frecvență și tensiune de funcționare a rețelei electrice publice. Aceasta se obține prin amplasarea unui invertor între module și rețea.

Panouri amorfe

 • realizate din siliciu care nu este în formă cristalină
 • eficacitatea modulului: 6 – 8 %
 • suprafața FV necesară pentru 1 kWp: 16 – 20 mp
 • ușor de integrat în clădiri
 • în cazuri de insolație scăzută, modulele din siliciu amorf au un randament mai mare și datorită faptului că reușesc să utilizeze și acea fracțiune a spectrului luminos cuprinsă între 400 și 500 ne. Situațiile cu o scăzută insolație apar atunci când cerul este acoperit, când lumina captată este mai mult o lumină difuză și când saturează spectrul albastru
 • dimensiunii medii: 30 – 40 cm cu lungimi de până la 6m în șiruri de 136 Wp. 

Panouri monocristaline

 • obținute din fuziunea siliciului pur 
 • eficacitatea modulului: 13 – 17 %
 • suprafața FV necesară pentru kWp. 7 – 9 mp
 • dimensiuni: 1600 x 800 x 50 pentru 170 Wp

Puterea de vârf a unei instalații fotovoltaice se exprimă kWp (kWatt de vârf) adică puterea teoretic maximă pe care aceasta o poate produce în condițiile standard de insolație și temperatură a modulelor (1000 W/m și 25°C).
Harta care urmează exemplifică pe teritoriul Italiei care este producția electrică anuală a unei instalații fotovoltaice de 1 kW, orientată și înclinată ideala și instalată pe o structură fixă. 

Corecta expunere a modulelor fotovoltaice la radiațiile solare reprezintă un factor cheie pentru prestația instalației. Decizia cu privire la fezabilitatea tehnică se bazează pe îndeplinirea la locul instalării a următoarelor cerințe, care trebuie să fie verificate de către proiectant/instalator odată cu analizarea locului de instalat:

 • disponibilitatea spațiului necesar pentru instalarea modulelor (este nevoie de un spațiu net de cca. 8 – 10 m pentru fiecare kW de putere, dacă modulele sunt instalate în același plan cu suprafețele clădirilor; este nevoie de un spațiu mai mare dacă instalația se montează pe mai multe rânduri succesive pe structuri înclinate așezate în suprafețe plane);
 • corecta expunere și înclinare a modulelor; condițiile ideale pentru Italia sunt:

a. expunere SUD (acceptată și SUD - EST, SUD – VEST, cu o pierdere de producție limitată);
b. înclinație 30 – 35 grade;

 • lipsa obstacolelor care ar putea crea umbră.


Producția electrică medie anuală a unei instalații fotovoltaice poate fi evaluată printr-un calcul care ține cont:

 • de radiația solară anuală a locației (care poate fi stabilită apelând la bazele de date: UNI 10349, Atlas Solar European, ENEA);
 • de un factor de corecție calculat pe baza orientării, de unghiul de înclinație a modulelor fotovoltaice și de eventualele umbre temporare;
 • de prestațiile tehnice a modulelor fotovoltaice, de invertor și de celelalte elemente componente ale instalației;
 • de condițiile de mediu de referință în locația în care sunt amplasate modulele fotovoltaice (de exemplu, prin creșterea temperaturii de funcționare scade energia produsă de instalație).

Instalații fotovoltaice

O instalație fotovoltaică permite transformarea a energiei solare în energie electrică, în curent continuu, grație efectului fotovoltaic. Acest fenomen se manifestă în materialele denumite "semiconductoarei", folosite și în producția componentelor electronice, printre care cel mai cunoscut este siliciul. Aspectele pozitiVe a tehnologiei fotovoltaice se pot rezuma în:

 • absența oricărui tip de emisii poluante în timpul funcționării instalației;
 • economisirea combustibililor fosili;
 • o fiabilitate foarte mare dat fiind că în cea mai mare parte a cazurilor nu există elemente în mișcare (durata de viața de regulă mai mare de 20 ani);
 • costuri reduse pentru funcționare și întreținere;
 • modularitarea sistemului (pentru a mări dimensiunea, este suficientă creșterea numărului de module).

 

În fața acestor avantaje, trebuie să ținem cont de următoarele aspecte reprezentate de:

 • variabilitatea și caracterul aleatoriu al surselor energetice (radiațiilor solare);
 • costul instalațiilor încă destul de ridicat.


Principalele aplicații ale sistemelor fotovoltaice sunt: 

 1. instalații (cu sistem de acumulare) pentru utilitățile izolate ale rețelei;
 2. instalații pentru utilitățile conectate la rețeaua de joasă tensiune;
 3. centrale de producție de energie electrică, în general conectate la rețeaua de medie tensiune. 

Stimulentele în Contul Energia sunt acordate doar pentru tipurile de aplicație 2 și 3, în special pentru instalațiile cu putere nominală nu mai mică de 1 kW conectate la rețeaua electrică în vederea livrării în rețea a energiei produse.
Pentru a face compatibile energia generată de modulele fotovoltaice cu aparatele pentru uz civil și industrial este necesară transformarea curentului din continuu în alternativ la frecvența și tensiunea de funcționare a rețelei electrice publice. Aceasta se obține prin amplasarea între modula și rețea a unui invertor. Panourile au o garanție de până la 80% de eficacitate în anul 20 de viață, iar în cazul invertorului este prevăzută o întreținere extraordinară programată în anul 10 de viață. 

În concret, un sistem fotovoltaic este compus din:

 • module sau panouri fotovoltaice - structura de susținere pentru instalarea modulelor pe teren, pe o clădire sau pe orice altă construcție;
 • invertor;
 • tablouri electrice, cabluri de legătură și încăperi tehnice pentru adăpostirea aparaturii. 

 

Modulul Fotovoltaic este un întreg de celule de siliciu legate în serie pentru a se forma un șir. Dacă sunt prezente mai mute șiruri, acestea sunt legate în paralel și formează un modul.