it en ru ro

Fotovoltaico

O instalaţie fotovoltaică permite transformarea în mod direct a energie solare în energie electrică, în curent continuu graţie efectului fotovoltaic. Aceste fenomen se manifestă în materialele chemate "semiconductoare".

Aspectele pozitive ale unei instalaţii fotovoltaice se pot sintetiza în:

  • absenţa oricărui tip de emisie poluantă în timpul funcţionării instalaţiei;
  • economisirea combustibililor fosili 
  • foarte mare fiabilitate deoarece în cea mai mare parte a cazurilor nu există elemente în mişcare; 
  • costuri de exerciţiu şi de întreţinere reduse la minim; 
  • modularitatea sistemului (pentru creşterea volumului este suficientă creşterea numărului de module)