it en ru ro

Separarea

Această tehnică are scopul de a separa solidele prezente în dejecţiile lichide şi de a obţine o fracţie solidă care poate fi adunată în grămezi şi utilizată pentru fertilizarea terenurilor sau destinată compostării. Separarea are loc prin trecerea continuă a dejecţiilor prin orificiile unui cilindru rotativ.
Sistemul este prevăzut cu rulouri presoare exterioare din cauciuc şi rulouri interioare care comprimă dejecţiile la intrare şi contribuie la deshidratarea fracţiei solide rămase pe suprafaţa externă a cilindrului de cernere.
Fracţia solidă deshidratată este ulterior îndepărtată sub acţiunea gravitaţiei.
Eficienţa de separare este influenţată în mare măsură de concentraţia în solide a dejecţiilor la intrarea în instalaţie, de dimensiunile orificiilor cilindrului şi de debitul dejecţiilor la intrarea în instalaţie.

Avantaje:
- Facilitate de gestiune (reducerea problemelor de înfundare a conductelor la pompare);
- O bună fluidificare care permite utilizarea de instalaţii de putere mai mică şi obţinerea un grad de omogenizare îmbunătăţit;
- Conţinut redus de fosfor;
- Volum redus (necesitatea unei capacităţi de stocare reduse);
- Reducerea fenomenului de mărdărire a frunzelor la împrăştiere;
- Reducerea emisiilor de NH3 în atmosferă, datorită infiltrării mai rapide în stratul superficial al solului;
- Fracţia solidă poate fi utilizată ca şi ameliorator de sol.