it en ru ro

Nitrificarea/Denitrificarea

Bazinul (V1-2)

În bazinele V1-2 se obţine, prin procese biologice, eliminarea până la 70-80% a azotului din dejecţii. Fiecare bazin este prevăzut cu o reţea de conducte din AISI 304 instalate pe fundul bazinului şi este dotat cu un număr corespunzător de oxigenatoare "brevetate" racordate la aerul din atmosferă sau la un sistem de ventilaţie forţată. Reţeaua este alimentată de o pompă prevăzută cu filtru mecanic de autocurăţare, pompă ce permite atingerea presiunii necesare pentru obţinerea efectului "Venturi" în interiorul oxigenatoarelor.

Sistemul de separare (G)

Separatorul de compresie elicoidală cu grad de cernere de 0,25 ÷ 0,50 mm realizează separarea fracţiei solide din dejecţiile lichide înainte de trasportul acestora către faza următoare de tratare biologică. Partea solidă separată, având o proporţie de substanţă uscată cuprinsă între 25% şi 35%, este adunată pe platforma de stocare pentru trimiterea la compost sau utilizarea agronomică directă. Fracţia lichidă este transferată în bazinul de pompare (V0), unde pompele controlate de regulatoare de debit permit încărcarea constantă şi uniformă în bazinul sau bazinele de tratare următoare.

Bazinul de egalizare (V)

În bazinul de egalizare se colectează dejecţiile neprocesate de la grajduri sau se prepară un amestec de dejecţii - digestat (cu un raport de 90 ÷ 85% şi 10 ÷ 15 v/v). Bazinul este dotat cu un sistem de amestecare adecvat şi o staţie de pompare pentru încărcarea sistemului de separare.

DIAGRAMĂ: Soluţie cu două bazine de tratare

DIAGRAMĂ: Soluţie cu un bazin de tratare

Un sistem de tratare eficace pentru eliminarea azotului din dejecţiile zootehnice neprocesate sau în faza de după digestia anaerobă este cu siguranţă procesul biologic de nitrificare/denitrificare, în măsură să garanteze o reducere a încărcăturii poluante până la 70-80%. Procesul biologic este activat prin "aerare-oxidare forţată", prin care se metabolizează încărcătura organică poluantă (COD), se transformă azotul organic şi ureea în amoniac, care se nitrifică apoi în nitriţi şi nitraţi. Cantitatea de oxigen introdusă în bazinul/bazinele de tratare este redusă periodic la zero pentru un interval de timp prestabilit şi la intervale prestabilite, în vederea transformării în mediu lipsit de oxigen (denitrificare) a nitraţilor prezenţi, cu obţinerea de azot elementar. Datorită capacităţii ridicate de transfer a oxigenului, precum şi selecţiei naturale a biomasei specifice cu un grad ridicat de eficienţă, alături de acţiunea fizică de cracare a macromoleculelor poluante, tehnologiile existente permit tratarea fără dificultate a diferitelor tipuri de ape uzate zootehnice, atât neprocesate, cât şi aflate la ieşirea din digestoarele anaerobe, fără utilizare de aditivi chimici şi biologici şi fără producerea de nămoluri biologice în exces, reducând astfel costurile şi facilitând operaţiile de gestiune.

După faza iniţială de pornire, procesul se desfăşoară în regim continuu, menţinând performanţe constante în timp. Astfel, în fiecare zi se încarcă o nouă cantitate de dejecţii pentru tratare şi de evacuează dejecţiile deja tratate, care sunt transportate de pompe la bazinul de stocare. Procesul de microbioflotare astfel realizat permite, pe lângă eliminarea în proporţie semnificativă a azotului, reducerea "pratic" la zero a emisiilor de NH3 în atmosferă şi eliminarea completă a mirosurilor.

Eliminarea azotului din apele uzate zootehnice cu sistemul de nitrificare/denitrificare

I Avantajele sistemului

  • Reducerea concentraţiei de azot din dejecţiile tratate până la 70 – 80%
  • Gestionarea simplă şi automatizată, fără utilizare de produse chimice şi fără producere de nămoluri
  • Stabilizarea însoţită de eliminarea completă a mirosurilor şi emisiilor (NH3 şi CH4) din dejecţiile stocare în vederea utilizării agronomice
  • Reducerea proporţională a suprafeţelor de teren necesare pentru utilizarea agronomică a dejecţiilor
  • Posibilitatea creşterii numărului de capete din cadrul crescătoriei, cu aceeaşi suprafaţă de teren
  • Reducerea generală a impactului crescătoriei asupra mediului
  • Reducerea costurilor de gestiune şi utilizare agronomică a dejecţiilor