it en ru ro

Procedura de autorizare

Pin procedura la care face referire Decretul Legislativ 387/2003 în urma conferinţa serviciilor prevăzută de art. 12 paragraf 3, convocată de instituţia organizatoare,se obţine aprobarea instalaţiei prin măsurile necesare. În special Decretul Legislativ 387/2003 "Actualizarea directivei 2001/77/CE cu privire la promovarea energiei electrice produse de surse de energie regenerabile pe piaţa internă de electricitate" are strict scopul de a promova o contribuţie mărită a surselor de energie regenerabile pentru producţia de energie electrică pe piaţa internă a Italiei şi a comunităţii europene; promovarea măsurilor pentru punerea în aplicaţie a măsurilor pentru îndeplinirea obiectivelor indicative naţionale specificate la art. 3, paragraf 1; participarea activă în vederea creării bazelor pentru un viitor cadru comunitar în acest sector şi favorizarea dezvoltării instalaţiilor de microregenerare electrică cu surse de energie regenerabile, în special în scopuri agricole şi pentru zonele montane.

Regiune
Instituţie administratoare D.Lgs. 387/2003
Friuli Venezia Giulia
Provincie
Veneto
Regiune
Emilia Romagna
Provincie
Piemonte
Provincie
Lomabardia
Provincie

 

Conferinţa despre servicii

  • convocată în termen de 30 zile de la formularea cererii
  • sunt invitate doar Administraţiile care ar fi trebuit să elibereze un act de acord (aprobare) 
  • un singur reprezentant pentru toate deciziile din competenţa fiecărei Administraţii 
  • termenul maxim pentru luarea unei decizii: 180 zile
  • avizul de începere a procedurilor de exproprieri 
  • se pot cere, o singură dată, clarificări sau documentaţii ulterioare
  • oportunitatea de a solicita contrariul 
  • are rol institutoriu
  • convingerea motivată ţinând cont de poziţiile prevalente exprimate 
  • tăcere, aprobare dacă nu a fost exprimată în mod definitiv voinţa părţii.

Proceduri de construcţii

Legea de urbanism regional şi PRG (planurile reglementărilor generale) comunale stau la baza eliberării autorizaţiei de construcţie prin care se aprobă structurile care constituie instalaţie (digestoare, silozuri, depozite de excremente animale, sala instalaţiei de cogenerare, etc.); procedura de construcţie nu acordă implicit autorizaţia de administrarea energetică a instalaţiei, aceasta fiind reglementată de Decretul Legislativ 387/2003 "Actualizarea directivei 2001/77/CE cu privire la promovarea energiei electrice produse din resurse regenerabile pe piaţa internă de electricitate". 
Prin urmare este necesar să se prezinte Primăriei în raza căreia se va efectua proiectul de execuţie a instalaţiei în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construcţie. 
Documentaţia solicitată este compusă din prezentări grafice cu privire la prezentarea tehnică. Ulterior, Primăria va solicita alte informaţii şi documente şi va supune cazul spre aprobarea din partea celorlalte instituţii provinciale şi regionale competente;
Pentru instalaţiile cu o putere nominală < 250 kWe este de ajuns o simplă comunicare către Primărie a începerii activităţii (DIA) după un control efectuat de aceeaşi primărie.Informarea UTF (Biroului Tehnic Financiar)

Nu este necesară întotdeauna, depinzând de Instituţia provincială în cauză Se poate hotărî o defiscalizare în ce priveşte sistemul de motorină utilizat în cazul utilizării motoarelor bi-fuel. 

 

Autorizaţie provincială de mediu 

Cerere de instalare în baza Decretului Legislativ nr. 387 din 29 decembrie 2003. Autorizaţii specifice cerute pentru ulterioarele clarificări în ce priveşte evaluarea impactului asupra mediului; 
Notă: Cererile pentru astfel de autorizaţii pot caria în funcţie de Instituţia Provincială la care se face referire. 
Pentru impacte mic, în principal în scopul de consum propriu de Energie Electrică şi Energie Termică, nu se impună întotdeauna autorizaţia cu privire la emisiile în atmosferă a gazelor de evacuare;

 

Proiect de execuţie a instalaţiei electrice în avalul generatorului 

Cu privire la cabina transformatorului şi a lucrărilor electrice accesorii. 
Obligaţiile impuse Legea 37/08. Acest proiect trebuie să fie redactat de către o persoană autorizată;

 

Procedura tehnică a societăţii ENEL

Consistă în proiectul instalaţiei electrice pentru conectarea la reţeaua de distribuţie; Administratorul reţelei, după o efectuare a măsurătorilor la locul faptei, va redacta STMD (soluţia tehnică minimă de detaliu) care va fi preluată de persoana care depune cererea, ca o soluţie de referinţă în vederea proiectării şi realizării instalaţiei de reţea pentru conexiune. 

 

Planul de Siguranţă

În baza Decretului Legislativ 494/96 specialistul delegat cu executarea lucrărilor de construcţii va trebui să pună la punct Planul de Siguranţă de pe şantier;

 

Procedura pentru părerea iniţială VVF

În baza Decretului Preşedintelui Republicii 16/02/82 vor trebui să fie prezentate toate certificările cu privire la Activitatea 1, care privesc instalaţii de producţie de gaz şi Activitatea 64 care reglementează grupurile electrogene. Procedura standard consistă în prezentarea proiectului la Biroul Tehnic al VVF.