it en ru ro

Legislaţia de referinţă (dejecţii şi biogaz)

Dezvoltarea sistemelor agricole şi zootehnice sustenabile caracterizate de tehnici şi strategii de protecţie care au rolul de a proteja resursele hidrice şi a ecosistemelor în complexitatea lor a devenit una din problematicile prioritare care afectează lumea agriculturii. 
O mare relevanţă o reprezintă reperarea geografică a unei zone cu o mare vulnerabilitate şi definiţia implicită a potenţialelor scenarii de risc. Obiectivul este acela de a găsi care sunt aspectele critice ale mediului din diferite zone ale teritoriului astfel încât O mare importanţă o are găsirea unei zone geografice cu o mare vulnerabilitate pentru care să se definească posibilele scenarii de risc. Obiectivul este acela de a identifica care sunt caracteristicile de dificultatea ambientală a diferitelor zone din teritoriu în vederea implementării planurilor de acţiune gândite şi de a crea o convergenţă şi o sinergie a diverselor politici din sectorul agroalimentar. 
Stabilirea unui set de acte legislative elaborate la o scară comunitară Un întreg sistem de acte legislative elaborate la scară comunitară şi preluat la scară naţională cu privire la riscul poluării apelor, a solului şi a atmosferei, cu privire la normele de evaluare a impactului asupra mediului până la cele referitoare la îmbunătăţirea vieţii animalelor, trasează azi direcţii noi care să fie respectate odată cu realizarea sau restructurarea centrelor zootehnice. 
În mod special aspectele legate de mediu sunt atât de actuale şi au importanţă atât de semnificativă încât au făcut obiectul unei iniţiative cu caracter internaţional cum a fost Convenţia de la Geneva (Convenţia Cadru pentru protejarea mediului împotriva poluării atmosferice transfrontalier la distanţe mari din 13 noiembrie 1979) care reglementează, printre alte sectoare, şi activitatea agro-zootehnică şi Protocolul de la Kyoto (a III-a Conferinţă a Părţilor din cadrul Convenţiei cadru asupra Schimbărilor Climatice de la Kyoto din 10 decembrie 1997).

 

CARTA ALBĂ 24/06/1998
Energia pentru viitor: sursele de energie regenerabilă. Carta albă pentru o strategie şi un plan de acţiune pentru comunitate

DECIZIA 2000/646
Promovarea energiei electrice produse din resurse energie regenerabile pe piaţa internă a energiei electrice

DECIZIA 2002/358
Promovarea energiei electrice produse din resurse energie regenerabile pe piaţa internă a energiei electrice

DIRECTIVA 2003/54/CE
Normativele comune pentru piaţa internă a energiei electrice prin abrogarea directivei 96/92 CE

DIRECTIVA 2009/28/CE
Promovarea energiei electrice produse din resurse energie regenerabile pe piaţa internă a energiei electrice.

DECIZIA 2000/646
Normative pentru producţia şi utilizarea energiei din resurse regenerabile, care aduce o modificare şi o ulterioară abrogare a directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE.


RESURSE ÎN PLAN NAŢIONAL

LEGEA N. 9 DIN 1991
Norme pentru aplicarea planului energetic naţional în materie de utilizare raţională a energiei, de economisire energetică şi de dezvoltare a surselor regenerabile a energiei.

LEGEA N. 10 DIN 1991
Norme despre producţia şi utilizarea energiei din surse regenerabile, care modifică şi abrogă directivele 2001/77/CE şi 2003/30/CE.

HOTĂRÂREA CIP N. 6 DIN 1992
Preţurile energiei electrice cu privire la cedarea, vectoriatul şi producţia pentru Enel, parametri ce privesc schimbul şi condiţiile tehnice generale pentru asimilarea din surse regenerabile.

HOTĂRÂREA CIPE N. 137 DIN 998
Line de principiu pentru politici şi măsuri naţionale de reducere a emisiilor de gaz de seră.

HOTĂRÂREA CIPE N. 126 DIN 1999
Carta albă pentru valorizarea energetică a surselor regenerabile.

Decret Ministerial 11 noiembrie 1999
Directive pentru aplicarea normelor în materie de energie electrică din surse regenerabile.

Decret Legislativ Nr. 79 DIN 1999
Aplicarea directivei 96/92 CE care aduce norme comune pentru piaţa internă de energie electrică.

DECRET 18/03/2002
Modificări şi completări la decretul ministrului industriei, comerţului şi activităţilor meşteşugăreşti în acord cu ministrul mediului 11 novembre 1999, cu privire la "Directivele pentru aplicarea normelor în materie de energie electrică din surse regenerabile".

LEGEA N. 120-2002
Ratificarea şi punerea în practică a protocolului de la Kyoto în convenţia cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, efectuată la Kyoto în 11 novembre 1997.

Decret Legislativ Nr. 387 DIN 29/12/2003 
Aplicarea directivei 2001/77 CE cu privire la promovarea energiei electrice produsă de surse energetice regenerabile pe piaţa internă de electricitate.

LEGEA N. 239 DIN 23/08/04
Rearanjarea sectorului energetic, şi delegarea Guvernului pentru refacerea dispoziţiilor în vigoare în materie de energie.

DECRET 20/04/2005
Stabilirea, în vederea Decretului Legislativ nr. 387 din 25 decembrie 2003 a datei de intrare a regimului pieţei de electricitate de la art. 5 din Decretul Legislativo nr. 79 din 16 martie 1999.

DECRET 28706/2005
Criterii pentru stimularea producţiei de energie electrică prin conversia fotovoltaică din surse solare.

DECRET 24/10/2005 
Actualizarea directivelor pentru sprijinirea energiei electrice produsă din surse regenerabile.

DECRET 24/10/2005 – Termoficarea 
Directivele pentru reglementarea emiterii certificatelor verzi la producţia de energie în baza art. 1, par. 71, din Legea nr. 239 din 23 august 2004.

DECRET 06/02/2006 
Criterii pentru stimularea producţiei de energie electrică obţinută prin conversia fotovoltaică a resursei solare.

Decret Legislativ N. 152 DIN 03/04/2006 
Norme în materie de mediu.

DDL Energia DEL 09/06/06 
Schema proiectului de lege care să ia măsuri pentru liberalizarea pieţei de energie, pentru raţionalizarea aprovizionării, pentru economisirea energiei şi măsuri imediate pentru sectorul energetic.

DDL Energia DEL 09/06/06 

Decret Ministerial 
Criterii şi modalităţi pentru stimularea producţiei de energie electrică prin conversia fotovoltaică a sursei solare, prin aplicarea articolului 7 din decretul legislativ nr. 387 din 29/12/2003.

HOTĂRÂREA N. 90/07 AEEG 
Aplicarea decretului ministrului dezvoltării economice în acord cu ministrul mediului şi a protejării teritoriului şi a mărilor din 19 februarie 2007, în vederea creşterii producţiei de energie electrică prin intermediul instalaţiilor fotovoltaice.

FINANCIARĂ 2008 
Dispoziţii pentru realizarea bugetului statului anual şi multianual.

Decret Legislativ DIN 16/01/2008 
Dispoziţii ulterioare de corectarea şi integrare a decretului legislativ nr. 152 din 3 aprilie 2006, care aduce norme în materie de mediu.

HOTĂRÂREA N. 74/08 AEEG 
ext complet al modalităţilor şi condiţiilor tehnico-economice pentru schimbările la locul acţiunii.

Decret Lesgislativ Nr. 115 din 30/05/2008 
Aplicarea directivei 2006/32/CE cu privire la eficienţa utilizării finale a energiei şi a serviciilor energetice şi abrogarea directivei 93/76/CEE.

LEGEA Nr. 99 din 23 iulie 2009 
Dispoziţii pentru dezvoltarea ţi internaţionalizarea societăţilor, precum şi în materie de energie electrică.

DECRET din 2 martie 2010 
plicarea legii nr. 296 din 27 decembrie 2006 în vederea găsirii biomaselor pentru producţia de energie electrică.

ROIECT DE LEGE Nr. 1781-B 
Dispoziţii pentru respectarea obligaţiilor derivate din apartenenţa Italiei la Comunitatea Europeană. Este vorba de un pachet de propuneri legislative cunoscute ca şi "20-20-20", despre care Consiliul U.E. a găsit un acord stabilind obiectivele de îndeplinit la 20 % din producţia energetice din resurse regenerabile, îmbunătăţind eficienţa de 20 % cu o reducere de 20% a emisiilor de anhidridă carbonica. Acesta este un prag de atins de către toţi până în anul 2020. În ce priveşte Italia, aceasta va trebui să reducă cu 13% a emisiilor de CO2 şi va trebui să crească cu 17% consumurile energetice sin resurse regenerabile până în anul 2020, în comparaţie cu nivelurile din 2005.SURSE DOCUMENTARE PE PLAN REGIONAL

PUGLIA 
LEGE REGIONALĂ Nr. 26 din 12/12/2003 
Regulamentul serviciilor locale de interese economico generale. Norme în materie de gestionare a deşeurilor, a energiei, a utilizării subsolului şi a resurselor hidrice.

LOMBARDIA 
LEGE REGIONALĂ Nr. 26 din 12/12/2003 
Regulamentul serviciilor locale de interese economico generale. Norme în materie de gestionare a deşeurilor, a energiei, a utilizării subsolului şi a resurselor hidrice.

PIEMONTE
LEGE REGIONALĂ PIEMONTE Nr. 61 din 29/12/2000 
Dispoziţii pentru prima punere în aplicare a decretului legislativ nr. 152 din 11 mai 1999, în materie de protecţie a apelor.

TOSCANA
EGE REGIONALĂ Nr. 39 din 24/02/2005 
Dispoziţii în materie de energie.

VENETO
LEGE REGIONALĂ Nr. 10 din 26/03/1999 
Regulamentul conţinutului şi procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.