it en ru ro

Introducere

PENTRU CEI CARE VOR SĂ IASĂ "LA LUMINĂ"

Doriţi să vă extindeţi activitatea de agricultori şi/sau fermieri la cea de "energicultori"??

Prin personalul nostru tehnic extrem de bine calificat şi instruit, vom fi încântaţi să vă însoţim în această formidabilă aventură!! 

Împreună cu dumneavoastră, dorim să contribuim la creşterea utilizării eficiente a resurselor naturale şi a produselor derivate disponibile, ghidându-vă către cele mai avantajoase modalităţi de recuperare energetică.

Abordăm problematicile din domeniul protecţiei mediului şi a energiilor alternative strâns legate de activitatea agricolă şi zootehnică, studiind şi punând la punct soluţii inovatoare şi fiabile pentru a răspunde într-o manieră sustenabilă din punct de vedere economic legislaţiei de piaţă şi noilor reglementări din domeniu, tot mai specifice şi mai restrictive.

PENTRU CĂ SUNTEM MÂNDRI DE CLIENŢII NOŞTRI, IAR SUCCESUL LOR ESTE ŞI SUCCESUL NOSTRU

Societatea Rota Guido S.r.l. operează încă din 1964 în domeniul zootehniei şi mediului - o experienţă îndelungată datorită căreia este în măsură să ofere servicii pre- şi post-vânzare caracterizate prin eficienţă şi fiabilitate absolută:

 • Servicii tehnice pentru zootehnie, mediu şi energii alternative;
 • Studii de fezabilitate tehnică şi logistică;
 • Studii de fezabilitate economică şi financiară;
 • Proiecte generale şi de execuţie;
 • Producţie, livrare şi instalare;
 • Asistenţă tehnică şi inspecţii de recepţie;
 • Evaluarea energetică a fiecărui produs;
 • Asistenţă tehnică şi de proces;
 • Asistenţă chimică şi biologică;
 • Operaţii de service programate şi în regim de urgenţă;
 • Controlul periodic al calităţii;
 • Asistenţă permanentă pentru clienţi. 

PENTRU DUMNEAVOASTRĂ, RESURSELE NOASTRE DE ENERGIE SUNT INEPUIZABILE!

REZULTATE GARANTATE

Pentru toate instalaţiile este prevăzut un sistem computerizat care controlează eficacitatea procesului din punct de vedere al cantităţii, calităţii şi momentelor de adăugare a diferitelor produse, cu monitorizare constantă a performanţelor, chiar şi de la distanţă. De asemenea, se monitorizează constant nivelurile de producţie şi calitatea gazului, precum şi eficienţa componentelor individuale, parametrii optimi şi randamentele cogeneratoarelor.

Echipa noastră tehnică va fi oricum în permanenţă alături de dumneavoastră, atât în faza de punere în funcţiune a instalaţiei, cât şi pentru operaţiile ulterioare menite să menţină un nivel de operare maxim. Rezultatul ideal şi punerea la punct a instalaţiei vor fi atinse în cel mai scurt timp posibil, iar noi vă vom furniza asistenţa necesară de fiecare dată când va fi nevoie. Resursele noastre umane şi instrumentale sunt la dispoziţia dumneavoastră, întrucât suntem conştienţi că numai o instalaţie care funcţionează la potenţial maxim este în măsură să ofere randamente optime şi câştiguri maxime. 

Studiile de fezabilitate tehnico-economică, deosebit de eficiente, sunt rezultatul unei analize având ca scop transformarea unei idei în proiect sau a unei simple probleme de rezolvat într-o propunere concretă de acţiune, bazată pe evaluarea resurselor reale disponibile şi programarea rezultatelor şi implicaţiilor economice, dar şi a celor de promovare socială şi de mediu.

Liniile de credit şi acordurile preferenţiale cu cele mai importante INSTITUŢII BANCARE permit societăţii Rota Guido S.r.l. să ofere clienţilor săi fideli pachete financiare extrem de interesante şi avantajoase.

Prin urmare, veţi putea conta pe noi din faza de analiză la cea de proiect, de la realizare la darea în folosinţă, dar şi după punerea în funcţiune a instalaţiei, ori de câte ori va fi necesar să schimbaţi sau să optimizaţi diferitele substraturi utilizate.

ROTA GUIDO, PARTENERUL SIGUR ŞI DE ÎNCREDERE CARE ÎŞI RESPECTĂ PROMISIUNILE