it en ru ro

Fazele procesului

În cazul în care societatea se află în condiţia de a trebui să elimine încărcătura de azot pentru a răspunde normelor restrictive impuse de recenta directivă nitraţi, produsele supuse digestiei sunt cu siguranţă nişte produse care sunt mai uşor de tratat în comparaţie cu dejecţiile în sine.
Produsele supuse digestiei vor fi supuse tratamentului preliminar de separaţie solidă, lichidă şi ulterior la alte tratamente cum ar fi reciclarea în ce priveşte fracţiunea solidă şi nitro-denitro desfacerea pentru fracţiunea lichidă cu reducerea încărcăturii de azot până la 70/80% obţinându-se importante avantaje cu caracter economic şi pentru mediu.

  • tratamentul biogazului produs cu procesul de desulfurizare biologică în interiorul digestoarelor cu ajutorul bacteriilor desulfurante şi defiinţarea ulterioară cu ajutporul filtrelor cu ciclu frigorific şi a carbonului activ.
    a ciclo frigorifero e a carboni attivi
  • recuperarea biogazului tratat prin alimentarea grupurilor de cogenerare de putere potrivită pentru cantitatea de biogaz disponibil li producţia de energie electrică şi termică care se va putea instala atât în containere cât şi în încăperile tehnice în execuţie.

digestia anaerobă în interiorul digestorilor cu recuperarea biogazului produs şi înmagazinarea acestuia în interiorul unor cupole gazometrice amplasate deasupra digestoarelor sau într-un gazometru separat.

  • primirea eventualelor subproduse şi/sau rebuturi de la prelucrări (din industria alimentară sau altele) şi stocarea acestora în bazine şi sau silozuri orizontale în funcţie de nivelul lor de S.S (substanţă uscată)

  • transferul fracţiunilor lichide şi încărcarea digestorului primar cu ajutorul staţiilor de pompare şi a aparatelor de măsurare a capacităţii pentru controlul cantităţilor potrivite şi a secvenţelor cotidiane.

  • transferul fracţiunilor solide şi încărcarea digestorului primar cu ajutorul gurilor de încărcare cu melc şi cu sistem de dozare şi control a cantităţilor şi secvenţelor pe parcursul unei zile.

  • preamestecul în diferite bazine sau amestecarea fracţiunilor lichide cu cele solide în interiorul digestorului primar care imediat după acea va fi mutat în digestorul secundar amestecat în mod corespunzător.

 

 

  • primirea dejecţiilor zootehnice de diferite feluri (bovine, bubaline, porcine, cabaline, ovine şi caprine şi avicole) şi stocarea acestora în bazinele speciale

  • primirea biomaselor şi a substraturilor de origine vegetală (de cultură dedicate sub formă de salate mixte) şi stocarea acestora în silozurile speciale sau în şanţurile orizontale.

Fazele aplicative ale procesului într-o instalaţie de biogaz pentru sectorul agricol şi zootehnic, pot fi sintetizate după cum urmează:

 

GAGARANTĂM UN RANDAMENT MAXIM

Un înalt randament în producţia de biogaz (maxim posibil per unitate de produs introdus, fie că este vorba de dejecţii zootehnice şi / sau biomase vegetale) şi un înalt randament în producţia de kWh de în energie electrică şi termică (la niveluri maxime ale pieţei în comparaţie cu tehnologiile disponibile) stau la baza filozofie de concepţie a instalaţiilor Rota Guido.
Un alt aspect fundamental al tehnologiilor Rota Guido este simplicitatea absolută, soliditatea, fiabilitatea fiecărui element component în parte din întregul complex al instalaţiei.