it en ru ro

Aspectele care calificǎ instalaţiile societǎţii Rota Guido

9. Linii de gaz şi supape de siguranţă

Sunt liniile de colectare şi aducţie a gazului de la digestor la cogenerator care fiind dotate cu supapele de siguranţă, filtre şi jaluzele, garantează o corectă calibrare şi o corectă alimentare a motoarelor.

8. Controlul continuu al gazului

Permite evaluarea în timp real dacă condiţiilor biogazului şi prin urmare fermentaţia din interiorul digestoarelor s-au efectuat în mod corect, sau altfel ne semnalizează din timp pentru a interveni cu corecţii ale procesului.

7. Tratamentul gazului cu răcire şi filtrare finală

Tratamentul gazului cu filtre speciale cu ciclu frigorific şi carbon activ oferă avantajele provenite dintr-un nivel de puritate aproape perfectă a biogazului, care se oglindeşte în costurile reduse de întreţinere a cogeneratoarelor.

6. Desulfurarea biologică cu plafon din lemn

Desulfurarea biologică în interiorul digestoarelor obţinută cu ajutorul bacteriilor desulfurante oferă avantajul eliminării aproape în totalitate a acidului sulfuric reducând astfel costurile pentru tratamentul resturilor prin filtre de siguranţă cu carbon activ, protejând astfel motoarele şi reducând costurile de service.

Cupolele presostatice pot fi atât din material plastic turnat în dublă membrană, cât şi din material elastomeric brevetat fiind în ambele cazuri prevăzute cu sisteme de siguranţă şi conexiune la gaz.

4. Încălzirea cu serpentine din inox şi/sau PEOC

Sistemul de încălzire nu prevede nici un fel de îmbinare în interiorul digestorului ci totul se realizează în exterior prin colectoare speciale. Funcţionarea permite asigurarea unei corecte temperaturi a masei cu variaţii total nesimnificative asupra unei ideale fermentaţii anaerobe atât în câmp mezofil cât şi în câmp termofil.

3. Amestec cu ajutorul mixerului Paddelgigant

Sistemul de amestec este unul din elementele fundamentale pentru o bună reuşită a fermentaţiei.
Mixerul Paddelgigant cu ax orizontal şi palete cu diametru de 3,7 m garantează un efect omogenizant al biomaselor cu ruperea instantanee a crustei de la suprafaţă şi cu optimizarea formării şi evacuării biogazului

2. Încărcarea fracţiunii solide cu utilaje speciale

Sistemul permite încărcarea cu ajutorul a trei spirale de tip melc din care două cu rol de amestecătoare şi una volumetrică de mari dimensiuni, de orice tip evitându-se blocajele.
Containerul de stocare permite pregătirea marilor cantităţi de produs pe care sistemul le ia în mod automat pentru a fi introduse în interiorul digestorului primar.

1. Încărcarea fracţiunii lichide cu ajutorul pompelor şi regulatoarelor de debit;

Permite încărcarea fracţiunilor lichide de diferite tipuri şi provenienţă cu substanţa uscată până la 10% programând volumul şi intervalele de încărcare pe parcursul zilei astfel încât să se evite fluctuaţiile de temperatură la flora bacteriană.

ROTA GUIDO, PARTENERUL SIGUR ŞI DE ÎNCREDERE CARE ÎŞI RESPECTĂ PROMISIUNILE

SOLUŢII INOVATOARE ŞI PERFECT GARANTATE

Filozofia de proiectare care stă la baza unei instalaţii de biogaz trebui să fie astfel realizată încât să garanteze o maximă fiabilitate, o absolută simplicitate a instalaţiei şi a gestionării acesteia, o flexibilitate maximă şi foarte uşor de utilizat, având în acelaşi timp un randament maxim şi un nivel maxim de eficienţă cu un consum minim.

Succesul clienţilor noştri este garanţia faptului că proiectarea şi realizarea sunt rodul specialiştilor.

Soluţiile simple, experimentate şi standardizate, garantează eficienţe crescute cu costuri de investiţii şi de administrare absolut convenabile.

Prin urmare veţi putea conta pe noi încă din faza de studiu şi de proiect, de la realizarea la punerea în funcţiune a instalaţiei şi pentru menţinerea acesteia la nivelurile maxime de eficienţă şi randament.

Resursele noastre umane şi instrumentale sunt în totalitate la dispoziţia dumneavoastră deoarece suntem coştineţi că numai o instalaţie care funcţionează perfect optimizează randamentul şi produce profit.

Echipa noastră vă va sta oricum mereu la dispoziţie atât în faza de punere în funcţiune a instalaţiei cât şi în fazele succesive de întreţinere la un nivel maxim de operativitate. Rezultatul ideal este punerea la punct a instalaţiei se va obţine în cel mai scurt timp posibil, astfel cum ne vom preocupa întotdeauna să vă atunci când va fi nevoie.

GARANTIAMO IL RISULTATO

Pentru toate instalaţiile este prevăzut un sistem computerizat care controlează calitatea procesului atât din punct de vedere a cantităţii, calităţii şi a timpilor de introducere a produselor individuale cu o monitorizare constantă, chiar şi de la distanţă, a performanţelor procesului. Se monitorizează în mod constant nivelurile de producţie ţi calitate a gazului pe lângă eficacitatea fiecăror elemente în parte, parametri optimali şi randamentele de cogenerare.

O GAMĂ DE INSTALAŢII PENTRU OPTIMIZAREA RANDAMENTULUI
O vastă gamă de cogeneratoare de diferite tipuri şi puteri oferă fiecărui client în parte posibilitatea de a realiza o instalaţie promptă să răspundă realităţile specifice societăţii.

Puterea electricǎ kWTip
30/45/60 S
90/100/120 M
150/180/190 L

250/330/370

500/630/750

XL
1000/1500/2000 XXL

INSTALAŢII PE MĂSURĂ PENTRU A RĂSPUNE TUTUROR EXIGENŢELOR VOASTRE!

10. Hublouri de inspecţie cu faruri de iluminat

Sunt elemente care permit un deplin şi fundamental control vizual necesar pentru inspecţia directă a nivelului de formare a masei, de formare a spumei sau părului de suprafaţă, corecta amestecare şi formarea bulelor de fermentare de la producţia gazului. În caz de anomalii, aceste permit o intervenţie la timp garantând astfel funcţionarea instalaţiei la parametri normali.

11. Cogeneratoare cu biogaz şi dublu combustibil

Cogeneratoarele sunt aparate care trebuie să transforme biogazul în energie electrică şi termică. De la nivelul de randament bun împreună cu cel al instalaţiei de producţie a gazului se va obţine o eficienţă complexivă mai mare şi prin urmare un rezultat economic superior. Devine astfel fundamental să se dispună de o mare gamă de tipologii, atât cu combustibil dublu cât şi doar cu gaz astfel încât să se poată adopta întotdeauna soluţia cea mai convenabilă.

12. Colectoare de recuperare termică

Sunt necesari pentru distribuirea în mod hidraulic corect a energiei termice către digestoare şi disponibilizarea eventualelor surplusuri pentru utilităţile suplimentare sau pentru instalaţiile care folosesc energia termică suplimentară, valorificând-o

13. Pompe di evacuare sau golire a produsului digerat

Transferul materialului digerat de la digestorul primar la cel secundar şi de la acestea la următoarele tratamente şi stocări, este garantat de nişte pompe monoşurub foarte fiabile care permit prin intermediul unor sonde de nivel să controleze în mod automat diferitele faze ale procesului.

14 Tratamentele în aval după separarea şi eventuala eliminare a azotulu

Sunt tratamente care se vor efectua asupra materialului supus digestiei pentru a favoriza gestionarea acestuia în cazul în care excesul de azot în comparaţie cu suprafaţa disponibilă pentru expansiune, se pot adopta sisteme de eliminare a azotului pentru a respecta parametri prevăzuţi de lege.
În special este vorba de instalaţii de separare, flotaţie, nitro-denitro şi stripare în funcţie de nivelul necesar de reducere.
Aceste instalaţii vor fi calibrate în funcţie de exigenţele fiecărei societăţi sau grup de firme, în vederea optimizării randamentului şi garantarea sustenabilităţii economice.

Cum am amintit deja, biogazuş nu poate fi eliberat în atmosferă, metanul fiind un gaz de seră mai dăunător decât anhidrida carbonică. În cazul imposibilităţii valorificării biogazului, va fi ars în torţe.
Există diferite tipuri de torţe, care se deosebesc în principal prin tempratura de combustie, prezenţa izolaţiei şi prin alimentarea cu aer, cu ventilaţie naturală sau forţată.

ECHIPA NOASTRĂ DE SPECIALIŞTI VĂ STĂ LA DISPOZIŢIE PENTRU A VĂ OFERI CONSULTANŢĂ ÎN CEL MAI BUN MOD ŞI PENTRU A VĂ ÎNDRUMA DE APROPAPE în ce priveşte controlul obţinerii corecte a surselor de energie din diferitele matriţe utilizate, la schimbarea eventualelor substraturi, controlul unei fermentaţii corecte, optimizarea proceselor şi randamentelor, în fazele de întreţinere ţi intervenţie, în fazele de dezvoltare şi mărire a instalaţiei dumneavoastră.
Sistemul de încărcare a matriţelor solide cu încărcătorul volumetric cu melc reprezintă un element determinant în eficienţa instalaţiei. Fiabil cu un consum scăzut, uşor de încărcat cu o gestionare automată contribuind astfel la stabilizarea procesului biochimic şi la creşterea randamentului. Diferite capacităţi de încărcare de la 10 la 100 m răspund perfect exigenţelor instalaţiei dumneavoastră.
Sistemul de amestec reprezintă o noutate absolută şi este un element fundamental în garantarea rezultatului optimal a linstalaţiei dumneavoastră. Foarte fiabil astfel încât să nu mai fie necesară intervenţia în interiorul digestoarelor ceea ce înseamnă că nu vor fi necesare opririle instalaţiei şi deci nu vor fi pierderi.

COMPETITIVI ŞI DE ÎNCREDERE??.....MAI MULT!!