it en ru ro

Analize de laborator si de serviciu

ANALIZELE CARE SE POT EFECTUA

Analiza chimică şi spectroscopică (NMR) a matriţelor organice: biomasele organice şi cele care au fost supuse digestiei sunt caracterizate prin stabilirea conţinutului total de solide (TS), solizi volatili (VS), azot total (TKN) şi amoniace (NH4+), totalul acizilor graşi volatili (TVFA). Se va efectua în plus o analiză bromatologică pentru stabilirea conţinutului de fibre şi o spectroscopie NMR a substanţei organice. ABP Test (Anaerobic Biogasification Potential): stabilirea directă a potenţialului de biogaz care poate fi obţinut din orice matriţă organică. S.O.U.R. test: test de respiraţie pentru stabilirea calităţii digestiei substanţei organice conţinute într-o matriţă. Analiza materialelor digestiei: abordarea statistică a analizelor principalelor elemente componente (PCA) cu privire la datele chimice şi spectroscopice. Teste în digestoare CSTR: test în laborator asupra procesului de digestie continuă. Modulaţia parametrilor din proces (HRT, OLR, ph, TVFA, NH4+, etc.). Test de producţie de Bio-Hidrogen: evaluarea productivităţii de bio-hidrogen a matriţelor organice. Test în digestoarele CSTR BI-stadiu: test de laborator cu privire la procesul de digestie continnuă. Modulaţia parametrilor procesului (HRT, OLR, ph, TVFA, NH4+, etc.)

Rentabilitatea unei instalaţii de biogaz este strâns legată de stabilitatea procesului care este rezultatul diferitelor combinaţii de materiale care sunt introduse în digestor: dejecţii de origine zootehnică, materii prime de origine agricolă, produse preliminare din industria agroalimentară.
În vederea obţinerii unui randament maxim de biogaz din materialele supuse digestiei, echipa noastră de specialişti este în măsură să efectueze probe de fermentaţie, pentru măsurarea din punct de vedere calitativ şi cantitativ producţia de biogaz a diferitelor substraturi pentru stabilirea eventualelor puncte critice constituite din inhibitori ai procesului de creştere a micro-organismelor implicate în procesul de producţie de biogaz, precum şi evaluarea potenţialului materialelor supuse digestiei. Asistenţa la procesele biologice astfel dezvoltată, se va putea adapta perfect fiecărei exigenţe a clientului cu siguranţa că specialiştii noştri vor putea interveni dacă este necesar în timp util pentru rezolvarea eventualelor inconveniente înainte de a produce consecinţe mai grave.

Prin intermediul laboratorului nostru va fi posibilă efectuarea unor analize amănunţite care vor permite acordarea unei asistenţe punctuale în materie de procese biologice şi crearea unor adecvate planuri de alimentare a digestoarelor.

INSTRUMENTELE DISPONIBILE
Instrumente de gaz-cromatografie pentru analiza calitativă a compoziţiei biogazului şi instrumente pentru analiza bromatologică.

Laboratorul de Analize descris va permite o evaluare corectă a multiplelor aspecte a tuturor tratamentelor biologice şi chimico-fizice care permit o maximă exploatare energetică a diferitelor surse regenerabile şi activarea tuturor proceselor derivate şi legate de acestea.

O corectă evaluare a fiecărui element în parte precum şi stabilitatea procesului vor permite o maximizare a orelor cu încărcătură pentru funcţionare a instalaţiei şi deci creşterea randamentului şi a profitului.

LABORATORUL DE ANALIZE

Laboratorul nostru de analize, dotat cu instrumentele necesare, este specializat în sectoarele Ecologic, de Mediu şi Agnomic. O echipă cu o înaltă calificare, cu bogate resurse umane şi instrumentale, reprezintă un punct de referinţă semnificativ pentru o corectă evaluarea a produselor şi proceselor chimice şi biologice. Determinarea şi analiza de laborator a amestecurilor ideale pentru alimentare; Monitorizarea parametrilor procesului şi a conţinutului şi calităţii substanţei organice în digestoare; Stabilirea randamentului procesului în termeni de biogaz; optimizarea randamentului şi a parametrilor prin suportul testelor de laborator. Determinazione e analisi di laboratorio delle miscele di alimentazione ideali; Monitoraggio dei parametri di processo e del contenuto e qualità della sostanza organica nei digestori; Determinazione dei rendimenti del processo in termini di biogas; Ottimizzazione delle rese e dei parametri mediante il supporto di test in laboratorio.

ASISTENŢA BIOLOGICĂ CARE OPTIMIZEAZĂ RANDAMENTUL

Cu privire la întreţinere, care dacă nu este organizată în mod adecvat, poate deveni un factor critic pentru funcţionarea instalaţiilor, nu veţi avea nici o problemă: structura noastră de asistenţă tehnică pentru partea electromecanică, graţie celor 50 de ani de studii, este răspândită pe întreg teritoriul, cu personal specializat şi în continuă formare. Distribuirea pe întreg teritoriul şi cu depozitele societăţii care sunt mereu aprovizionate se pot garanta timpi de intervenţie foarte reduşi care împreună cu standardele constructive de înaltă încredere garantează atingerea unor rezultate excepţionale mai mari decât renumitele 8.000 ore/an.

În acest sens putem să vă oferim un pachet de servicii de un înalt nivel profesional şi specializat:

• Asistenţa la pornirea biologică a instalaţiei Start-up electromecanic
• Programe de asistenţă pentru a ajunge la o producţie maximă
• Analize programate a parametrilor chimici şi biologici
• Monitorizarea procesului de fermentaţie în vederea asigurării unor înalte prestaţii în timp
• Pachete profesionale pentru garantarea randamentului optimal al instalaţiei
• Estimarea potenţialului fiecărui produs în parte şi sfaturi practice cu privire la alimentare
• Optimizarea în combinaţiile diferitelor substraturi
• Alegerea celor mai buni cofermenţi de alimentare a instalaţiei
• Asistenţa în gestionarea problemelor de urgenţă şi / sau situaţii critice
• Asistenţa telefonică
• Asistenţa la locul unde este amplasată instalaţia dvs.
• Analize chimice particulare şi specifice
• Consultanţă personalizată
• Sfaturi practice
• Intervenţii de prevenire a problemelor
• tratamente şi intervenţii de urgenţă

Când vorbim despre SERVICE, noi cei de la Rota Guido, înţelegem să asigurăm un suport şi un sprijin constant clientului nostru.
Dezvoltăm împreună cu acesta, analizele de fezabilitate logistică şi economică, oferim consultanţă în alegerile pe care le are de făcut, ocupându-ne de proiectarea şi de realizarea în deplinul respect al specificaţiilor tehnice, dimensionând cu competentă fermentatoarele, pompele, sistemele de încărcare, sistemele de încălzire, aparataele pentru suportul termic, evaluăm care sunt cele mai bune instalaţii de cogenerare alegând sistemele de comandă şi control. Toate elementele componente sunt studiate şi puse la punct da către echipa noastră tehnică care deţine cele mai avansate resurse umane şi tehnologice. O instalaţie cu biogaz reprezintă pentru noi o adevărată provocare! Astfel vom fi mereu lângă dumneavoastră fie până la executarea instalaţiei cât şi în faza de pornire şi punerea în funcţiune, dar şi pe parcursul întreţinerilor ulterioare la niveleâuri de maximă de eficacitate. Specialişti noştri vă vor asista şi vă vor ajuta în aceste faze delicate pentru a garanta un rezultat cât mai bun în cel mai scurt timp posibil, garantând o competenţă şi o experienţă maximă. Vă asigurăm o monitorizare de precizie şi un control constant pentru a ţine mereu sub control toate fazele şi randamentele instalaţiei şi ale procesului garantând o verificare constantă şi o intervenţie punctuală şi precisă. Instalaţia de biogaz este o instalaţie "vie", a cărei cunoaştere aprofundată şi administrare corectă sunt fundamentale pentru a asigura un randament maxim.

FUNCŢIONÂND LA CAPACITATE MAXIMĂ ÎNSEAMNĂ UN CÂŞTIG MAI MARE