Referințe normative

Referințe normative

În cele ce urmează sunt prezentate succint principalele măsuri legislative și reglementări cu privire la stimulentele pentru instalațiile fotovoltaice. 
Decrete legislative și Decrete ministeriale:

 • Decret legislativ nr. 387 din 29 decembrie 2003 "Aplicarea Directivei 2001/77/CE cu privire la promovarea energiei produse din surse energetice regenerabile pe piața internă de electricitate";
 • Decret ministerial 28 iulie 2005 "Criterii pentru stimularea producției de energie electrică prin intermediul conversiei fotovoltaice a sursei solare"; 
 • Decret ministerial 6 februarie 2006 " Criterii pentru stimularea producției de energie electrică prin intermediul conversiei fotovoltaice a sursei solare care aduce modificări la DM 28 iulie 2005; 
 • Decret legislativ nr. 26 din 2 februarie 2007 " Aplicarea Directivei 2003/96/CE care restructurează cadrul comunitar cu privire la taxarea produselor energetice și a electricității";
 • Decret ministerial 19 februarie 2007 "Criterii și modalități pentru stimularea producției de energie electrică prin intermediul conversiei fotovoltaice a sursei solare, în aplicarea articolului 7 din decretul legislativ nr 387 din 29 decembrie 2003".

Hotărâri ale AEEG în aplicarea Decretelor Ministeriale:

 • Hotărârea nr. 188/05 "Definirea autorității și a modalității de stabilirea tarifelor stimulante pentru instalațiile fotovoltaice, în aplicarea articolului 9 din Decretul Ministrului activităților de producție, în acord cu Ministrul Mediului și al Protecției teritoriului, 28 iulie 2005";
 • Hotărârea nr 40/06 "Modificarea și integrarea hotărârii autorității pentru energie electrică și gaz, nr. 188/05 din 14 septembrie 2005 în materie de modalități pentru acordarea tarifelor stimulante pentru instalațiile fotovoltaice";
 • Hotărârea nr 90/07 – Aplicarea Decretului Ministrului Dezvoltării Economice, în acord cu Ministrul Mediului și al Protecției teritoriului și a mării, 19 februarie 2007, în vederea stimulării producției de energie electrică prin intermediul instalațiilor fotovoltaice.

Hotărâri succesive și documente ale autorităților cu privire la Contul Energia:

 • Hotărârea nr. 111/06 "Condiții pentru acordarea serviciilor publice de distribuţie a energiei electrice pe teritoriul național și pentru aprovizionarea resurselor de bază, în baza articolelor 3 și 5 din decretul legislativ nr. 79 din 16 martie 1999 ";
 • Hotărârea nr. 88/07 "Dispoziții în materie de măsurare a energiei electrice produse de instalațiile de generare";
 • Hotărârea nr. 89/07 " Condiții tehnico-economice pentru conectarea instalațiilor de producție a energiei electrice la rețele electrice cu obligația de conectare a terților la o tensiune nominală mai mică sau egală cu 1 kV;
 • Hotărârea nr. 280/07 "Modalitatea și condițiile economice pentru retragerea energiei electrice în baza articolului 13, paragrafe 3 și 4 din decretul legislativ nr. 387 din 29 decembrie 2003, și a articolului 1, paragraf 41 din legea nr. 239 din 23 august 2004";
 • Hotărârea nr. 348/07 "Textul complet al dispozițiilor Autorității pentru energia electrică și gaz pentru eliberarea serviciilor de transmisie, distribuție și măsură a energiei electrice pentru perioada de reglare 2008-2011 și dispozițiile în materia condițiilor economice pentru acordarea serviciilor de conectare "; 
 • Hotărârea ARG/elt 33/08 "Condiții tehnice pentru conectarea la rețelele de distribuție a energiei electrice la o tensiune nominală mai mare de 1 kV";
 • Hotărârea ARG/elt 74/08 " Textul complet al modalităților și al condițiilor tehnico-economice pentru schimbul de energie (TISP)";
 • Hotărârea ARG/elt 99/08 " Textul complet al condițiilor tehnice și economice pentru conectarea la rețelele electrice cu obligația conectării terților la instalațiile de producție a energiei electrice";
 • Hotărârea ARG/elt 161/08 "Modificarea hotărârii Autorității pentru energie electrică și gaz, nr. 90/07 din 13 aprilie 2007 in materie de stimularea producției de energie electrică de către instalațiile fotovoltaice";
 • Hotărârea ARG/elt 1/09 "Aplicarea articolului 2, paragraf 153, din legea nr. 244/07 și a articolului 20 din decretul ministerial 18 decembrie 2008, în materie de stimulare a energiei electrice produse de surse regenerabile prin intermediul tarifului fix total și al schimbului de energie";
 • Delibera ARG/elt 107/09 “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura con modifiche alla deliberazione n. 111/06”;
 • Hotărârea ARG/elt 186/09 " Modificările modalităților și condițiilor tehnico-economice pentru schimbul de energie în urma aplicării legii nr. 99/09";
 • Hotărârea ARG/elt 4/10 "Procedura pentru îmbunătățirea predictibilității introducerii energiei electrice produse în instalații alimentate de surse regenerabile neprogramabile cu privire la unitățile de producție nesemnificative";
 • Hotărârea ARG/elt 5/10 "Condiții pentru distribuția energiei electrice produse din surse regenerabile neprogramabile".

 

Condiţii pentru autorizare

În legătură cu aspectele pentru autorizare cu privire la instalațiile fotovoltaice, Decretul Ministerial 19/02/07 precizează că:

- instalațiile cu o putere de până la 20 kW și instalațiile parțial sau total integrate nu sunt considerate "industriale" și prin urmare nu sunt supuse verificării de mediu regional (screening VIA), deoarece nu sunt amplasate în zone protejate; 

- în cazul în care ar fi necesară luarea și a unei singure măsuri de autorizare, oricare ar fi aceasta, luare acestei măsuri înlocuiește procedura unică stabilită la articolul 12 din Decretul legislativ 387/2003; 

- pentru instalațiile pentru care nu este nevoie de autorizare, este suficientă declarație de începere a activității (DIA); 

- pentru instalațiile care se vor realiza în zone clasificate ca și agricole, nu este necesară modificarea destinației de folosire a locurilor.

it en ru ro